Biodiversitetstiltag: Resultaterne er landet

Hvordan kan vi være en stærk fødevarenation og samtidig passe på naturen omkring os? Det satte 30 ambitiøse landmænd samt miljøminister Lea Wermelin (S) sig sammen om i efteråret. Og nu kan alle læse de i alt ni bud, som de kom frem til.

75.000ha urørt skov og 15 naturnationalparker skal være med til at sikre vores forpligtelser overfor EU om bl.a. at mindske tabet i biodiversitet.

Med et landbrug, der optager 61 procent af det ganske land, har landmændene nøglen til at kunne realisere de store ambitioner. 

I efteråret 2020 var 30 landmænd fra Nordsjællands Landboforening samlet med miljøminister Lea Wermeling (S) om at finde fælles løsninger til gavn for biodiversiteten.

Udover spændende debatter resulterede det i ni tiltag, som netop kan give både landbruget og politikerne mulighed for at fremme biodiversiteten i og omkring de danske marker.

De innovative tiltag spænder bredt og ser både på, hvad der kan gøres fra den politiske og landbrugets side. Landmændene foreslår f.eks., at politikerne kan lempe reglerne om §3-områder, så hjørner og våde huller i marken kan få lov at vokse vildt. 

- Vores viden er vigtig

- Vi landmænd glæder os over, at regeringen er ambitiøse i forhold til at give den danske natur bedre vilkår. Her spiller vi nemlig en afgørende rolle. Den viden og erfaring, vi sidder med, er vigtig at få med, når der skal tages politiske beslutninger eller tilrettes lovgivning, så vi får nemmere ved at forbedre biodiversiteten på det dyrkede areal. Projekter som dette er derfor virkelig værdifulde, da dialog og samarbejde er den bedste vej til realiserbare løsninger, siger Lars Jonsson, formanden i Nordsjællands Landboforening

De ni tiltag udgives nu som det sidste led i Tænketanken Frejs projekt »Landmændene tager fremtiden i egne hænder – vol. 2«, hvor mere end 120 landmænd er trukket i den grønne førertrøje og vist politikerne, at de er klar til at skabe et grønnere Fødevaredanmark.

De ni tiltag kan ses på Tænketanken Frejs hjemmeside: taenk-frej.dk.

aldo

Læs også

Millioner til nye minivådområder
Regeringen vil skabe naturjobs
L&F afviser, at udtagning af omdriftsjord vil være næsten gratis
Dyrevelfærd: Hyr en landmand til den vilde natur
Mange er ikke opmærksomme på §3-grænserne
Husdyravlere kan få bedre vilkår overfor ulve