Velas vejleder om naturplejetilskud

Torsdag den 5. marts klokken 17-19 inviterer Velas til fyraftensmødet »Sådan søger du om udbetaling af plejetilskud« i Vissenbjerg.

På mødet, hvor målgruppen er lodsejere med et mindre landbrug på under 10 hektar, vil miljø- og naturkonsulent Birthe Thordahl Christensen gennemgå de forskellige faner i »Fællesskemaet« og besvare spørgsmålene: Hvad omfatter de forskellige muligheder i fællesskemaet? Hvilke forpligtelser skal opfyldes ved hver mulighed? Og hvad skal man være særlig opmærksom på ved valg af kontrolmetoder?

Målet med mødet er, at deltagerne bliver klædt på til selv at udfylde og indsende fællesskemaet til ansøgning af naturplejetilskud.

- Det kan være svært at gennemskue, hvor man skal sætte de forskellige kryds i fællesskemaet, så ønsket med kurset er, at deltagerne, inden de forlader Velas igen, har indsendt deres ansøgninger og kan have ro i maven, fordi de er blevet vejledt om de forskellige valgmuligheder under udfyldelsen, fortæller Birthe Thordahl Christensen.

Der er tolv pladser på kurset, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet på tlf. 70 15 99 00 eller på www.velas.dk, hvor man også kan læse mere om kurset. 

Læs også