Mester i ko-embryoner

Kvægfaglig dyrlæge Niels Majdal Madsen er tildelt H.B. Kochs Legat for sit arbejde med ægtransplantation i kvægavlen.

Modtageren af årets H.B. Kochs Legat, kvægfagdyrlæge Niels Majdal Madsen, er besætningsdyrlæge i 11 fynske kvægbrug. Hver torsdag morgen gælder det aftalen med Torben Bebe (th) på I/S Søfælde i Krarup, hvor køer fra besætningen på 250 holsteinkøer her kontrolleres for tilbageholdt efterbyrd. Niels Majdal Madsen er 68 år, og har ingen aktuelle planer om at stoppe som dyrlæge. Siden 1987 har han været medejer af dyrlægeklinikken i Ringe.

Metoden med skylning af æg fra de bedste malkekøer for at fremme kvægavlen i form af flere afkom fra en enkel brunst har været kendt, lige siden Niels Majdal Madsen midt i firserne startede som kvægdyrlæge på Fyn.

- Fra mit dyrlægestudie kendte jeg Torben Greve på Landbohøjskolen, som var pionér på dette område. Det var helt nyt og spændende, og faktisk skyllede jeg den første ko, da jeg et enkelt år som nyuddannet arbejdede på en praksis i Skærbæk – med både masser sortbrogede køer og får i marsken.

- Der var ingen lovgivning på området i starten, og det tog hurtigt fart, da folk som kvægkonsulent Jørn Gylling Jørgensen kunne se store perspektiver i på denne måde hurtigt at skaffe et godt avlsmateriale fra de bedste avlskøer, husker Niels Majdal Madsen, der ved årsmødet i Fynsk Kvæg i den forgangne uge fik overrakt det ærefulde H.B. Kochs Legat for sin indsats indenfor ægtransplantation og for fynsk kvægbrug i særdeleshed.

To ugentlige skylninger

Gennem årene har han foretaget rigtig mange skylninger, ikke alene på Fyn men i besætninger i de meste af landet. Det bliver fortsat gennemsnitligt til et par skylninger ugentligt, selvom genomisk test af kvier i dag bevirker, at behovet for at føde mange kalve for sikkerhed for avlen ikke er så udtalt længere.

Niels Majdal er blandt fem-seks dyrlæger i landet som udfører dette arbejde, primært for Viking Genetics i forbindelse med tyrekontrakter.

Succeskriteriet er 7-8 æg, som efterfølgende lægges i recipientkvier, der skal være tyregale samtidig, men ikke insemineret. Nogle gange ender det med et nul, men legatmodtageren har dog en personlig rekord på 40 brugbare æg, endda i to tilfælde.

Nyuddannet og nyforelsket

Niels Majdal Madsen, der stammer fra Bagsværd, fandt i 1985 til Fyn fra Skærbæk som nyuddannet og nyforelsket. Sammen med Susanne, der også er dyrlæge, slog de sig ned i Ringe, og to år senere blev han først partner hos Espe-dyrlægerne, efter fusionen i Kværndrup-Espe-Ringe Dyrlægerne og efterfølgende i det nuværende Ringe Dyrehospital, hvor der i alt er 10 dyrlæger – fem indenfor de store dyr og fem, som beskæftiger sig med små hobbydyr.

I 1996 tog Niels Majdal en toårig efteruddannelse som kvægfagdyrlæge, og i dag er fortsat kvæg sammen med heste hans specialområder.

Hvor arbejdet tidligere primært var bistand ved kælvninger, medicinering og praktisk dyrlægearbejde med dyrene, handler det i dag mest om rådgivning. Og desværre også en masse papirarbejde, beklager han.

Tjekker efterbyrd

Niels Majdal har i dag aftale med 11 fynske kvægbrug som besætningsdyrlæge. Heriblandt hos Torben Bebe, I/S Søfælde i Krarup, hvor han hver torsdag morgen er i besætningen for at tjekke reproduktionen og tage sig af dyr med eventuelle skavanker.

- Jeg kan rigtig godt lidt dette praktiske arbejde, siger den 68-årige kvægdyrlæge, mens han stikker armen ind i den ene nykælvede ko efter den anden for at tjekke, om alt er, som det skal være.

- Det er virkelig fornuftigt at tjekke for tilbageholdt efterbyrd. Er en ko ikke ren, kan det give følgevirkninger, som vi på denne måde prøver at undgå.

Ikke én fynsk kvægpraksis

Niels Majdal fremhæver dette tætte samarbejde med de lokale kvægbrugere, og også hesteejerne, hvor han har kommet gennem de mange år.

- Derfor er jeg heller ikke fortaler for en eventuelt Kvægpraksis Fyn, hvor alle fynske dyr skulle høre under. Min pointe er, at et så stort område ikke ville give en bedre service. Tværtimod.

I stedet ser han en fordel i at både kunne arbejde med kvæg og heste lokalt. Det giver samtidig mulighed for vagtskiftet, som kører i et fem-skifte, påpeger Niels Majdal Madsen, der ikke har planer om at stoppe som dyrlæge i endnu nogle år.

Sammen bor dyrlægeparret på en ejendom lige uden for Ringe med tilhørende fem hektar. Om sommeren sørger hans samarbejdspartner gennem mange år, Rasmus Nielsen fra Nr. Lyndelse, for, at der er liv på de frodige enge bag Ringe Fængsel. Lige nu handler det om det udsøgte Wagyu kvæg, som de i fællesskab har ladet skylle flere gange.

Læs reportage fra årsmødet i Fynsk Kvæg i næste uge.

Læs også