Tre nye ansigter i Agri Nord

Rebekka Kjeldgaard Kristensen er pr. 1. februar ansat som ny planteavlskonsulent i Agri Nord. 

Hun bliver en del af kontoret i Aalborg, og hendes primære arbejdsopgaver bliver indenfor EU-ansøgninger, markplanlægninger og gødningsplaner.

Derudover skal hun ud i marken på markbesøg.  

Rebekka Kjeldgaard Kristensen har en kandidat i Agricultural Development fra Københavns Universitet, hvor hun skrev speciale om manganmangel i majs.

Hun læste sin bacheloruddannelse i Aarhus, hvor hun studerede fødevarer, jordbrug og miljø.

Derudover er Søren Jacob Ravn ansat som ny datamatiker i dacIT, der har kontorer i Agri Nord, Aalborg. 

Han har netop afsluttet sin uddannelse på Professionshøjskolen UCN i Aalborg. 

Søren Jacob Ravn skal arbejde med robotprocesser, som kan automatisere opgaver. Desuden skal han hjælpe med nye hjemmesider til Agri Nord-koncernen. 

Sidst, men ikke mindst, er Grete Skjødsholm ansat som ny ESG – og bæredygtighedsrådgiver i Agri Nords Klima-, Miljø- og Naturafdeling pr. 1. februar 2022.

Hos Agri Nord skal hun blandt andet arbejde med at iværksætte ESG-tiltag og udarbejde ESG-rapporter i samarbejde med landmanden. Hun skal hjælpe landmændene med at formulere deres kernefortælling og italesætte de bæredygtige initiativer, de allerede har igangsat i deres virksomheder. Dertil skal hun sammen med landmændene se på udviklingspotentialer i fremtiden. 

Grete Skjødsholm har en kandidat i Anvendt Filosofi med speciale i bæredygtighed fra Aalborg Universitet. 
 

Læs også