Ny planteavlskonsulent i Patriotisk Selskab

Den 1. december 2022 begyndte Simon Andersen som planteavlskonsulent i Patriotisk Selskab. 

Simon er uddannet agronom med speciale i klimaforandringernes påvirkning af landbrugsafgrøder, dyrkning af hestebønner og kvælstoftildeling. Frem til sin ansættelse arbejdede Simon med jordstruktur og mykorrhizasvampe ved Københavns Universitet. 

Ved Patriotisk Selskab skal Simon blandt andet arbejde med markplanlægning, og han ser frem til ny viden om gødskning og planteværn. Han vil desuden udarbejde fællesskemaer, deltage i arbejdsgrupperne for hhv. præcisionsjordbrug og reduceret jordbearbejdning og indgå i forsøgsarbejde samt jordprøveudtagning.  

Læs også