Udtræder af formandskabet i Spiras

Efter 11 år som frontfigur og med indgangen til en ny strategiperiode ønsker Christian Lund at give plads til andre kræfter i bestyrelsen.

Christian Lund, der er 1. næstformand i Spiras, har besluttet at udtræde af formandskabet i den store syddanske landboforening.

- Jeg har været forkæmper for en fusion i en årrække, og det er nu lykkedes. Spiras er godt på vej, og med en ny administrerende direktør i spidsen er arbejdet med at få udarbejdet en ny strategi for foreningen under forberedelse. Jeg synes derfor, at det er helt naturligt, at tidspunktet er inde for at lade andre komme til, siger Christian Lund.

Det er en erfaren og markant skikkelse, som træder ud af formandskabet. Inden Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboSyd og Sønderjysk Landboforening fandt sammen i en fusion tilbage i sommeren 2023, havde Christian Lund været formand i lige godt ti år i SLF.

- Jeg mener at have taget min tørn, og jeg ønsker nu at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem. Jeg vil stadig gøre en indsats for en fortsat positiv udvikling for Spiras, og desuden vil jeg fortsat varetage min formandspost i sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Kvæg. De landspolitiske opgaver i L&F Kvæg vil jeg også kæmpe videre med, tilføjer Christian Lund.

Bestyrelsesformand i Spiras, Henrik Jessen, anerkender og takker Christian Lund for hans indsats:

- Christian har lagt mange kræfter i det arbejde, der har været i Spiras omkring fusionen, og inden da mange års dedikeret arbejde som formand i SLF. Det skal han have stor ros og tak for. Jeg har stor respekt for hans beslutning om at lade nye kræfter komme til – og er samtidig glad for, at han fortsat arbejder videre for Spiras og L&F Kvæg til gavn for de danske landmænd, siger Henrik Jessen.

Læs også