Fornem hæder til Hans Stougaard

80-års fødselsdag og 54 år som forpagter markeret på Hagenskov Slot. Og tilmed med en ny otteårig forpagtningsaftale ved samme lejlighed.

HÆDERSBEVISNING Det var en både højtidelig og usædvanlig begivenhed, som fredag den 12. juni fandt sted på Hagenskov Slot ved Ebberup.

Den dag fyldte proprietær, tidligere borgmester i Glamsbjerg, Hans Stougaard, Lindegaard, Flemløse, 80 år. Samtidig kunne han fejre 54 år som forpagter af Hagenskov Gods for tre generationer Schall Holberg. En forpagtningsaftale, der samme dag blev underskrevet for endnu en otteårig periode.

Ved samme lejlighed blev Hans Stougaard for sin mangeårige indsats hædret med Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Store Sølvmedalje, der ifølge dens inskription gives som »Beviis for en god Borgers udviiste patriotiske Fliid«.

Den Store Sølvmedalje er indstiftet i 1770, året efter Landhusholdningsselskabets oprettelse. Den er en af selskabets og landbrugets helt store hædersbevisninger, der kun uddeles i ganske særlige tilfælde til personer, der på en innovativ måde har bidraget til det danske landbrugs fremme.

Den Store Sølvmedalje er i årenes løb kun blevet tildelt ganske få gange. Hans Stougaards medalje er således kun den 11., der er tildelt siden år 2000.  

Samarbejde

Hans Stougaard var 26 år, da forpagtningsaftalen i 1966 blev indgået mellem ham og Hagenskovs daværende ejer, godsejer Preben Caroc Schall Holberg, der købte godset i 1954. Siden har forpagtningen været videreført under Preben Schall Holbergs datter, tidligere minister Britta Schall Holberg, som overtog Hagenskov i 1977.

I 2009 overtog Britta Schall Holbergs søn, advokat, partner Jacob Schall Holberg, godset, hvor Britta Schall Holberg i dag varetager posten som administrator, mens Hans Stougaard fortsætter som forpagter og i samarbejde med sønnerne, Jørgen og Ulrik Stougaard, i Driftsfællesskabet Stougaard I/S driver godsets landbrug.   

Efter at have budt velkommen til en række indbudte gæster foretog Britta Schall Holberg overrækkelse af medaljen til Hans Stougaard. Britta Schall Holberg, der tidligere har været medlem af Landhusholdningsselskabets præsidium, ønskede Hans Stougaard tillykke med 80-års fødselsdagen. Hun fremdrog minder fra de forløbne 54 år og takkede familien Stougaard for et enestående samarbejde i årenes løb. 

Succesfulde resultater

Byrådsmedlem i Assens Kommune, tidligere statskonsulent og præsidiemedlem, Erik Klindt Andersen, overrakte på Landhusholdningsselskabets vegne et indrammet certifikat med Hans Stougaards navn som bekræftelse på hædersbevisningen.

Erik Klindt Andersen understregede blandt andet, at det er rigtigt og relevant, at denne fornemme pris gives til en landmand, der har udvist så store evner og har opnået så succesfulde resultater. Ikke mindst på landbrugsområdet, men også lokalt som borgmester i Glamsbjerg: Blandt andet ostefabrikkens beståen. At Glamsbjerg nu er uddannelsesbyen i Assens Kommune. Samt regionalt, nationalt i organisationslivet og uden for landets grænser.

- Jeg tror, fortsatte Klindt Andersen, at det, der fører til sådan en succes, netop er de egenskaber, du har – vedholdenhed, visionære evner, viden og en masse energi. Det hele baseret som udgangspunkt på en stor opbakning fra hjemmefronten.

Også formanden for landboforeningen Centrovice, Torben Povlsen, havde mange anerkendende ord til Hans Stougaard. Talerrækken afrundedes af Hagenskovs nuværende ejer, Jacob Schall Holberg.

 

Læs også