Få tilskud til øget biodiversitet

Private skovejere kan søge om tilskud til aktiviteter i skov som fremmer eller bevarer biodiversiteten og levesteder for truede, skovtilknyttede arter.

Private skovejere kan søge om tilskud til aktiviteter i skov som fremmer eller bevarer biodiversiteten og levesteder for truede, skovtilknyttede arter. Der kan kun søges til arealer med hjemmehørende træarter over 50 år.

Ifølge Dansk Skovforening er det muligt at søge tilskud til ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af træer til naturligt henfald, rydning af uønsket opvækst, særlig indsats for arter samt etablering af naturlige vandstandsforhold. 

Afhængigt af aktiviteten, kan tilskuddet udbetales både som årlige tilskud med faste satser og som 100 procent dækning af de tilskudsberettigede etableringsudgifter. Projekter med Natura 2000-skovnaturtyper prioriteres højest. Ordningen har samme indhold som sidste år.

- Der er kun lavet mindre justeringer i ordningen fra sidste år. Landbrugsstyrelsen har desværre ikke lyttet til vores gentagne ønske om at ændre grænsen på 100 kvadratmeter for, hvornår holme af nåletræer skal frategnes, oplyser Dansk Skovforening.

Man kan få yderligere informationer om tilskud til skov med biodiversitetsformål i Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Læs også