Kvægnoter 25.8.21

Sådan så det ud i 2019, hvor mælkeproducent Bjørn Borup havde en ko, som fik trillinger. Arkivfoto: Tenna Bang

Webinar skelner digital dermatitis

Et webinar den 1. september vil gøre lytterne klogere på at kunne skelne mellem to typer digital dermatitis og at få bugt med sygdommen i besætningen.

- Der findes to typer digital dermatitis - aktive og kroniske. De to typer skal behandles på to vidt forskellige måder for at holde sygdommen under kontrol, forklarer Seges på Landbrugsinfo.

Dorte Döpfer, University of Wisconsin, vil holde et indlæg på webinaret. Hun er en af verdens førende eksperter i forskellen mellem de to typer.

Man vil også kunne høre dyrlæge Peter Raundal, Seges, fortælle, hvordan klovregistreringsprogrammet nu understøtter differentieret behandling af de to typer digital dermatitis, skriver Landbrugsinfo.

Webinaret, foregår på engelsk, er et ud af en række webinarer under »Kvæg i fokus«. Det er gratis men kræver tilmelding.

-

Flerfødsler hos kvæg

Seges har opdateret deres opgørelse over antal flerfødsler hos kvæg. Opgørelsen dækker perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2020, hvor de har kigget på tvilling-, trilling- og firlingfødsler på grundlag kvægbrugernes registreringer.

Der er registreret 0.93 procent tvillingfødsler ved 1. kælvning og 3,94 procent ved senere kælvninger.

Trillingfødsler er forekommet 141 gange pr. million (0,0141 %) ved 1. kælvning og 339 gange pr. million (0,0339 %) ved senere kælvninger

Firlingefødsler er forekommet 20 gange pr. million (0,0020 %) ved 1. kælvning og 38 gange pr. million (0,0038 %) ved senere kælvninger

Kælvninger med flere end 4 kalve er kun forekommet sporadisk

Desuden viser tabel 1 at forekomsten af flerfødsler i 1. laktation er lidt højere hos kødkvæg og øvrige end hos de 3 malkekvægracer. Ved senere kælvninger har RDM og øvrige lidt højere hyppighed, skriver Seges.

-

Avlsværdital for malkekvæg

Avlsværdital for malkekvæg offentliggøres som udgangspunkt den første tirsdag i hver måned.

Ved beregning af avlsværdital i august koordineres publiceringen med Interbull's avlsværdital. Datoen for denne kørsler er derfor lidt forskudt i forhold til de øvrige datoer. Interbull avlsværdital offentliggøres i april, august og december.

I februar, maj, august og november genberegnes avlsværdital for alle stambogsførte tyre samt hundyr af malkekvægsrace inkl. krydsninger.

I januar, marts, april, juni, juli, september, oktober og december bliver der kun beregnet avlsværdital for hundyr med genomiske test siden sidste kørsel, samt tyre yngre ens 10 måneder med genomisk test.

Sådan skriver Seges.

Læs også