Styrelse udskyder frist for indsendelse af billeder ved røde marker

Fristen for indsendelse af billeder med Landbrugsstyrelsens app udskydes til 29. oktober. Det oplyser styrelsen, efter at der har været tekniske problemer med blandt andet Internetmarkkortet, der ifølge styrelsen »har vanskeliggjort indsendelse af høringssvar for landbrugere, der har røde marker« på baggrund af styrelsens satellitbaserede kontrol.

Såfremt landbrugerne oplever udfordringer, anbefaler Landbrugsstyrelsen, at der laves en fejlmelding, således at IT-udfordringerne er dokumenteret i forbindelse med den efterfølgende sagsbehandling.

Pr. 21. oktober har 341 ansøgere svarende til 32,4 procent af de ansøgere, som har modtaget høringsbreve om røde marker, indsendt 3.623 billeder med appen. Men det er altså langt fra lykkedes i alle tilfælde. Det beklager styrelsen.

Samtidig gør Landbrugsstyrelsen opmærksom på, at fristen for overholdelse af aktivitetskravet ikke ændres.

Læs også