Europas svinenoteringer står stille

Det europæiske slagtesvinemarked har ikke ændret sig i denne slagteuge. I næsten alle EU-lande er slagtesvinenoteringerne uændrede. Således er Danmark det eneste land, der melder om en forøgelse af slagtesvinenoteringen for uge 20, mens det italienske marked fortsat er under pres. Det skriver Danske Svineproducenter i deres ugentlige markedsopgørelse »Rundt i Europa«.

- En for rolig efterspørgsel efter kød står i øjeblikket i vejen for prisstigninger på slagtesvin, som producenterne har akut brug for. Afsætningen af grisekød begrænses også af stigende inflationsrater, som siges at have en væsentlig indflydelse på forbrugernes adfærd. Sæsonmæssige effekter i efterspørgslen og faldende grisebestande i mange lande har indtil nu ikke været i stand til at kompensere for forbrugernes tilbageholdende købelyst, skriver Danske Svineproducenter.

Ifølge virksomheden slagter tyske slagterier i øjeblikket kun de mængder, der efterspørges på markedet. Det nuværende noteringsniveau accepteres af alle markedsinteressenter.

Den danske notering steg med ca. 3 korrigerede cents (20 øre) og ligger således stadig bag konkurrenterne Spanien, Frankrig og Tyskland i den europæiske prissammenligning. Danish Crown meddeler, at man indgår nye eksportkontrakter til bedre priser. I Italien fortsætter ASF med at sprede sig, og markedet fortsætter den negative tendens.

Læs også