Bæredygtigt Grundvand holder generalforsamling med fokus på jura og giftighed

Foreningen Bæredygtigt Grundvand indbyder nu til sin generalforsamling, der afvikles den 17. marts kl. 19 på Årslev Kro ved Brabrand.

Efter beretning, regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent i den et år gamle forening, er der valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Efter generalforsamlingen bliver der holdt to indlæg ved henholdsvis foreningens advokat Hans Sønderby Christensen, Sønderby Legal og ved ph.d. Allan Holm Nielsen, Growz, der kommer og taler om giftighed.

Foreningen har medlemmer i hele landet og stævnede i sommer staten med påstand om, at regelgrundlaget for de kommunale indsatsplaner for drikkevandsområder er retsstridigt.

Læs også