Friland indsamler viden om øresår

Hvis man er leverandør af Frilandgrise eller økologiske grise til Friland, vil man formentlig modtage et opkald fra Center for Frilandsdyr i den kommende tid. Centeret vil nemlig undersøge, hvor udbredt øresår er hos frilandsbesætninger, og ligeledes om der er specifikke forhold, der har indflydelse på forekomsten af øresår. 

- Vi leder selvfølgelig også efter gode erfaringer med tiltag, der kan forbygge eller reducere forekomsten af øresår, Siger Rikke Thomsen, der er Agrobiolog hos Center for Frilandsdyr.

Hvis man som leverandør allerede nu har input til at reducere forekomsten af øresår, eller hvis man døjer med øresår i sin besætning, kan man kontakte Rikke Thomsen.

- Vi håber selvfølgelig, at mange har lyst til at deltage i et telefoninterview, når vi begynder at kontakte frilands leverandører i den kommende tid, siger hun.

 

Højere DB ved egne polte

DB-tjek 2. halvår 2019 viser nogle meget flotte tal. Blandt andet et gennemsnits-DB på 10.500 kr. pr årsso.

- Kan besætninger med produktion af egne polte klare sig lige så godt som »indkøb af polte« i sådan en periode, hvor en højere kuldstørrelse og høj smågrisepris forventes at være en fordel? Ja, »egne polte« har faktisk opnået et højere mer-DB end vi normalt ser. I alt 637 kr. mere end »indkøb«, lyder det fra svinekonsulent Niels Hegelund fra Velas i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

                                                  Egne polte                Indkøb polte

Levfødte pr. kuld                       17,5                          18,0

Frav. pr. årsso                           34,5                          35,0

Smågrisepris kr.                        528                           529

Foderomkostning smågrise                                       + 100 kr.

Omk. udskiftning avlsdyr                                           + 750 kr.

Vet. omkostninger                                                     + 140 kr.

Avlsomkostninger                     + 130 kr.

 

Som det ses af ovenstående tabel, så skyldes 240 kr. nogle omkostninger (foder + veterinær), som ikke umiddelbart har noget at gøre med poltestrategi. Så den korrigerede forskel kommer ned på 400 kr. pr. årsso. Den opnåede smågrisepris er ens.

- Største forskel er selvfølgelig omkostning til udskiftning, og selv om kuldstørrelsen er 0,5 gris pr. kuld højere hos »indkøb«, så fravænnes der kun 0,5 grise mere pr. årsso, og det er altså ikke nok til at udligne udskiftningsudgiften, forklarer Niels Hegelund nærmere og påpeger, at de 400 kr. i mer-DB skal dække omkostning til forrentning og afskrivning af poltestald fra 30 kg til cirka 22 uger.

 

Rettelse til artikel vedr. influenza

Effektivt Landbrug bragte tirsdag artiklen »Opdel grisene efter alder fremfor vægt«. I teksten er der desværre sket en fejl, da der blev udeladt en sætning. Den korrekte ordlyd i det pågældende afsnit er som følger:

Chefforsker og specialdyrlæge ved Seges Svineproduktion Charlotte Sonne har været medvejleder på projektet. Det er især en anbefaling fra projektet, som hun mener er værd at følge for at undgå influenza hos pattegrise og klimagrise:

Når det kommer til sektioneret drift, er det vigtigt ikke at blande forskellige aldersgrupper i sektionerne, som det ofte sker når man sektionerer dem efter vægt. Grisene skal altså grupperes aldersmæssigt, når de fravænnes, for at undgå smittespredning i stien, lyder hendes vurdering.

 

 

 

 

Læs også