bannerPos

Kvægnoter 26. juni 2.0

- Vores hovedudbytte af undersøgelsen er derfor, at også adfærden hos køer med mild/moderat yverbetændelse kan påvirkes af opstaldningsforholdene, men at der skal flere undersøgelser til for at forstå, om de reelt har udbytte af opholdet i sygeboksen fortæller projektleder Mette S. Herskin.
25-06-2020 12:47

Opstaldningen kan påvirke køer med yverbetændelse 

I et mindre feltstudie har AU-forskere kigget på velfærd og opstaldning af køer med yverbetændelse. De har sammenlignet liggeadfærd hos køer med mild/moderat yverbetændelse.

Studiet inkluderede 47 malkekøer fra tre danske besætninger, som blev fulgt i otte dage, hvoraf de første fem dage var forsøgsopstaldnings-perioden. Her blev køer med yverbetændelse placeret enten i sygeboks med dybstrøelse eller forblev i kostalden med de raske køer. Efter dag 5 var alle køer opstaldet i gruppen med de raske malkekøer.

Forsøgets resultater viste, at der ikke var forskel på, hvor meget køerne med yverbetændelse lå ned afhængig af, hvor de opholdt sig.

- Men de køer, der var i sygeboks, rejste sig op og lagde sig ned oftere end køerne i holdet, fortæller projektleder Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, til deres nyhedsbrev.

- Der kan være flere forklaringer på de her resultater, for eksempel at køerne havde mere plads og blødere underlag og derfor ændrede stilling oftere, men også at de måske var påvirkede af at være blevet flyttet ind i sygeboksen. Vores hovedudbytte af undersøgelsen er derfor, at også adfærden hos køer med mild/moderat yverbetændelse kan påvirkes af opstaldningsforholdene, men at der skal flere undersøgelser til for at forstå, om de reelt har udbytte af opholdet i sygeboksen, fortæller Mette S. Herskin.

Konceptet var det billigst mulige staldbyggeri

Svineproducent Johannes Kaasgaard byggede en billig slagtesvinestald med plads til cirka 7000 slagtesvin. Det har givet ham en mere robust bedrift, udtaler han til Seges Svineproduktion.

Spredt høst og gode udbytter

Vinterbyg af hybridsort gav udbytte på 10 tons og var høstet allerede i uge 29. Rapsen er ligeledes i hus og hveden påbegyndes denne uge. Den spredte høst giver mulighed for at så tidligt og af den vej opfylde dele af kravet til efterafgrøder.

DBC Invest overtager aktiemajoriteten i Grauballegaard Biogas

Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering, som tilsammen udgør Danish Bio Commodities og herunder DBC Invest, foretager nu den første investering i danske biogasanlæg. Samtidig arbejder DBC på flere investeringer, der ventes inden for nærmeste fremtid.

Afrikansk svinepest i besætning 40 kilometer fra Tyskland

To nye udbrud af afrikansk svinepest i tamsvinebesætninger er konstateret i den vestlige del af Polen, rapporterer Fødevarestyrelsen.

Tror på godt udbytte i øko-havre til gryn

Landmand Hans Dam, Maglehøjgård, høster tirsdag havre og hvede lidt syd for Kirke Hyllinge på Sjælland.

Hvedeprisen falder i Rusland

Der er nu sat et midlertidigt høstpres på hvedeprisen her i Europa. Grunden skal vi finde i Rusland, hvor eksportprisen i sidste uge begyndte at falde, efter tre ugers kontinuerlig stigning.
Side 1 af 1889 (37764 artikler)Prev1234567188718881889Next