Kvægnoter 26. juni 2.0

- Vores hovedudbytte af undersøgelsen er derfor, at også adfærden hos køer med mild/moderat yverbetændelse kan påvirkes af opstaldningsforholdene, men at der skal flere undersøgelser til for at forstå, om de reelt har udbytte af opholdet i sygeboksen fortæller projektleder Mette S. Herskin.
- Vores hovedudbytte af undersøgelsen er derfor, at også adfærden hos køer med mild/moderat yverbetændelse kan påvirkes af opstaldningsforholdene, men at der skal flere undersøgelser til for at forstå, om de reelt har udbytte af opholdet i sygeboksen fortæller projektleder Mette S. Herskin.

Opstaldningen kan påvirke køer med yverbetændelse 

I et mindre feltstudie har AU-forskere kigget på velfærd og opstaldning af køer med yverbetændelse. De har sammenlignet liggeadfærd hos køer med mild/moderat yverbetændelse.

Studiet inkluderede 47 malkekøer fra tre danske besætninger, som blev fulgt i otte dage, hvoraf de første fem dage var forsøgsopstaldnings-perioden. Her blev køer med yverbetændelse placeret enten i sygeboks med dybstrøelse eller forblev i kostalden med de raske køer. Efter dag 5 var alle køer opstaldet i gruppen med de raske malkekøer.

Forsøgets resultater viste, at der ikke var forskel på, hvor meget køerne med yverbetændelse lå ned afhængig af, hvor de opholdt sig.

- Men de køer, der var i sygeboks, rejste sig op og lagde sig ned oftere end køerne i holdet, fortæller projektleder Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, til deres nyhedsbrev.

- Der kan være flere forklaringer på de her resultater, for eksempel at køerne havde mere plads og blødere underlag og derfor ændrede stilling oftere, men også at de måske var påvirkede af at være blevet flyttet ind i sygeboksen. Vores hovedudbytte af undersøgelsen er derfor, at også adfærden hos køer med mild/moderat yverbetændelse kan påvirkes af opstaldningsforholdene, men at der skal flere undersøgelser til for at forstå, om de reelt har udbytte af opholdet i sygeboksen, fortæller Mette S. Herskin.

Læs også

Mejeri sælger frisktappet mælk på flasker
Medie: Arla satser på at fastholde højere mælkeforbrug
Pressechef fylder rundt
Mentorordning skal skabe landbrugsledere
Intet nyt på Nord-West-fronten
DanBred leverer 3.000 avlsdyr til Rusland