Papirforhæng i pattegrisehulen

For de nyfødte grise kan det være vanskeligt at finde vejen ind og ud ad døren i hundehulspladen i pattegrisehulen. I stedet for at bruge hundehulspladen i første levedøgn, foreslår svinerådgiver Anders Andersen, Velas, at der vælges en løsning med maler-afdækningspapir.

Ved at montere det, så der er 9-10 cm åbning under papiret, giver det en meget bred »døråbning«, som viser grisene vejen ind og ud af hulen. Lige så vigtigt det er at holde på varmen, lige så vigtigt er det at sikre bedst mulig adgang ud og ind i hulen.

- Vi ved alle, at der er en temperaturforskel i hulen, hvis vi benytter hundehulspladen. Jeg har målt en temperaturforskel fra 27-28 grader i hulen, med standard plastforhæng. Sammenlignet med 34-35 grader i hulen, ved at kombinere standard plastforhænget med ekstra papirforhæng, fortæller Anders Andersen i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

 

Observationer fra DB-Tjek 2019

SvineRådgivningen har i nyhedsbrevet »SvineNyt« trukket nogle af de mange resultater frem fra DB-Tjek for 2. halvår 2019.

For gruppen sohold med 30 kg’s grise har 2. halvår blandt andet vist at specialgriseproduktionerne ikke har givet bedre bundlinje end den traditionelle produktion i en periode med høje afregningspriser.

I gruppen specialgrise indgår UK-, OUA- og hangriseproduktion.

Produktionsresultaterne hos specialgriseproducenterne har været på højde med de traditionelle svineproduktioner, men diverse omkostninger og veterinærudgifter har været højere.

Slagtesvineopgørelserne viser en lille fordel til specialgriseproduktionen. Ganske vist er smågriseprisen højere, men der er opnået en forholdsvis højere afregningspris. Diverse omkostninger og veterinærudgifter har været på samme niveau.

Generelt ved specialgriseproduktion, er godkendelsesprocenten meget vigtig, påpeger konsulenterne hos SvineRådgivningen.

 

Mere selvledelse og ansvar kan virke positivt for medarbejdernes udvikling

Vi har alle brug for en afslappende ferie, hvor man kun tænker på solen og god mad. Men landmænd tænker også på grisene, og hvordan medarbejderne klarer sig uden ham »den store chef«, som bestemmer alt.

Sådan lyder ordene fra Artem Oleksandrovych, der er praktikant hos Velas. I nyhedsbrevet »Trynekontakten« giver han gode råd til svineproducenten/driftslederen i forhold til at uddelegere ansvar.

- For at have styr på tingene, behøver man ikke at komme selv og kontrollere, hvordan medarbejderne klarer sig med opgaverne. Husk at give medarbejderne mere ansvar, så de selv kan løse opgaverne, lyder det fra Artem Oleksandrovych, der minder om, at det nogle gange kan være en god idé at uddelegere nogle vigtige opgaver, for at medarbejderne vil tro mere på egne evner.

Efter nogle øvelser får medarbejderne mere selvledelse og ansvar, som kun virker positivt på medarbejdernes udvikling. Og set fra den anden side bliver chefen/driftslederen mere sikker på sine arbejdskolleger, og som konsekvens giver det mere fritid til andre vigtige ting (ferie - hvor man kun tænker på ferie).

- Husk at gode medarbejdere - det er pålidelige medarbejdere, påpeger Artem Oleksandrovych.

 

 

Læs også