Vandmiljøfilm til lægfolk fra Go-Gris

Billede fra filmen.
Billede fra filmen.

For foden af en hvedemark på Lillerupvej ved Horsens har Go-Gris I/S etableret en lille sø i 2017. Søen ligger helt op til Holdtvadbæk, hvor drænvandet fra hvedemarken normalt løber ud og fører eventuelt overskydende kvælstof og fosfor med sig.

Søen er en såkaldt »intelligent bufferzone« mellem mark og å, som renser drænvandet fra marken for kvælstof og fosfor. Det er en del af et forskningsprojekt, og de første års erfaringer fra flere bufferzoner viser, at de kan reducere kvælstofudvaskningen med 30-35 procent og udvaskningen af fosfor med 45-50 procent, oplyser Martin Mogensen, som står for markdriften af 650 ha hos Go-Gris I/S.

Han glæder sig over, at landbruget på en forholdsvis nem måde kan reducere udvaskningen af næringsstoffer og dermed minimere risikoen for forurening af vandmiljøet. Dermed får landbruget endnu et værktøj til at passe på de næringsstoffer, der er en forudsætning for at kunne dyrke landbrugsjorden intensivt og bæredygtigt på samme tid.

I den forbindelse er der lavet en tre minutter lang film, der henvender sig til lægfolk, og den ligger frit tilgængelig på www.go-gris.dk samt på Go-Gris’ facebookside.

Filmen er produceret i samarbejde med freelancefotograf Claus Haagensen og freelancejournalist Anette Eckholdt med støtte fra Andelsfonden og Landbrugets Kulturfond.

Læs også

Mejeri sælger frisktappet mælk på flasker
Medie: Arla satser på at fastholde højere mælkeforbrug
Pressechef fylder rundt
Mentorordning skal skabe landbrugsledere
Intet nyt på Nord-West-fronten
DanBred leverer 3.000 avlsdyr til Rusland