Automatisk tildeling af strøelse

Det automatiske halmsystem fra Aco Funki har flere fordele og kan være med til at sikre, at dyrene altid har den rette mængde strøelse.

Effektivt Landbrug A/S

Odensevej 29
5550 Langskov