Millioner til vegansk danbo-ost, nye ærtesorter og 12 andre grønne projekter

90 millioner kroner er uddelt fra årets første store tilskudspulje i Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Ærtebaserede fødevarer, bedre vandkvalitet i de danske dambrug og et vegansk produkt, der minder om en danboost. Det er nogle af de projekter, som har fået del i støtten til grøn innovation på i alt 90 millioner kroner

- Vi har udvalgt flere store og ambitiøse projekter, som vi vurderer kan bane nye veje for fødevareerhvervet og løse nogle af samfundets miljø- og klimaudfordringer, siger bestyrelsesformand for GUDP, Mikael Thinghuus.

Puljen støtter projekter, der har effekt på både grønne og økonomiske parametre, og som udgangspunkt skal støttemodtagerne kunne indføre deres løsninger i fødevaresektoren på kort sigt.

Det største beløb – næsten 13 mio. kr. - går til et projekt af Landbrug & Fødevarer, som vil udvikle en dansk ærtesort, der kan erstatte soja som proteinkilde i fødevarer som for eksempel plantefars og sojadrik. Af andre modtagere fra puljen kan nævnes Aarhus Universitet, der får cirka 10 millioner til metoder, der skal mindske ammoniakudledningen fra gylle, Gundestrup Mejeri, der vil udvikle et vegansk ostealternativ og Firmaet FoodRefurb, der vil lave brødrester om til nye fødevarer. 

Hele listen over projekter, der modtager støtte kan ses her: 

Der uddeles midler fra puljen to gange om året og fristen for at søge midler næste gang er 9. september. 

Læs også