Økologipulje åbner for ansøgninger

Grønt Udviklings- og demonstrationsprogram har netop åbnet for ansøgninger til en pulje på 50 millioner kroner for at understøtte fortsat udvikling og vækst af økologisektoren.

Folketingets partier har afsat 50 millioner kroner fra forskningsreserven i 2022 til økologiforskning.

De mange penge skal udvikle økologiens bidrag til klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og menneskers sundhed. Det kan for eksempel være ny teknologi til sukkerroedyrkning, forbedret dyrkning af ærter og metoder til at nedsætte klimaaftrykket fra slagtegrise og kyllinger, skriver Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside.

Nu har Grønt Udviklings- og demonstrations program (GUDP) under Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) åbnet for nye ansøgninger til puljen.

GUDP’s bestyrelse fordeler midlerne i samarbejde med ICROFS.

Der er ansøgningsfrist den 3. maj klokken 12.

Læs også