Sunde grøntsager kræver sund jord

Dyrkningsarealet er lille, men udbyttet stort på Øhaves blot én hektar store økologiske grøntsagsproduktion på Tåsinge, hvor indehaver Katrine Bach Hansen sikrer friskhøstede grøntsager til en lang række sydfynske restauranter og private spiseborde.

Produktionsplanlægningen er i fuld gang for den 33-årige Katrine Bach Hansen, der nu tager hul på femte sæson med økologisk grøntsagsproduktion på det stykke jord, som hun siden 2018 har lejet af Peter Bay på Skiftekær på Tåsinge. Dengang startede hun virksomheden Øhave sammen med sin daværende partner, men siden 2020 har hun drevet virksomheden selv.

- Det var en fed mulighed at komme i gang på, når man starter uden den store erfaring som jordbruger. Naturligvis er drømmen, at jeg på et tidspunkt kan have egen gård og dyrke egen jord, men i stedet for at starte med det romantiske billede med gården, har jeg her chancen for at få testet konceptet af, lyder det fra Katrine Bach Hansen.

Visionen er at skabe en sund virksomhed, hvor der hele tiden tages hensyn til de tre ben – natur, kapital og mennesker, mens konceptet tilbyder de sydfynske forbrugere lokalt og bæredygtigt producerede grøntsager gennem den forudbestilte abonnementsordning, der omfatter en øhave pose med et udvalg på fire eller syv af sommerens grøntsager.

Systematik i en optimeret have

- Jeg føler det lidt, som om det bare er en køkkenhave, når jeg går rundt herude, lyder det fra Katrine Bach Hansen, da hun træder ind imellem de knæhøje kålplanter, der lige nu står i en pallette af grønne og blå-lilla nuancer.

Det én hektar store areal, hvor mere end halvdelen af pladsen går til tunnellerne, hvor planterne forspires, et værksted og pakkeriet med kølerum, er opdelt i seks haver med i alt 28 bede i hver, er langt mere end blot en køkkenhave.

Her er der tale om et areal, dyrket under stadig mere optimerede systemer, for at opnå et så højt udbytte som muligt på et så lille areal som muligt. Produktionen foregår dog samtidig i et forsøg på at understøtte den naturlige proces, hvor planterne fikserer CO2 gennem fotosyntesen.

- Jeg føler det stadig lidt som et eksperiment. Der er ikke så mange virksomheder her i Danmark, der har gjort det på denne skala og i over 10 år, som man kan kigge på som forbillede eller have som mesterlære, men der er mange at kigge efter i udlandet, der har gjort det i længere tid. Udover det, er jeg en del af et kæmpe netværk af ligesindede både i Danmark og i udlandet. I Danmark hedder vores forening »Foreningen Regenerativt Jordbrug«, lyder det fra Katrine Bach Hansen, der har hentet sin faglige viden fra den norske økologiske landbrugsskole, Sogn Jord- og Hagebrugsskule, samt et praktikophold i Sverige, mens hendes tidligere uddannelse som fotograf fra Fatamorgana og Danmarks Medie og journalisthøjskole i Emdrup, nu ligger væsentligt længere fra hverdagen i den sydfynske muld.

 

Højværdiafgrøder i bedene

Øhave køber ingen planter ind, men alt startes fra bunden i planteskolen, som Katrine Bach Hansen kalder den ene af de teltdækkede parceller, der er på arealet. På den måde spares der plads, når der hele tiden er et direkte bytte mellem planterne, der høstes ude i bedene, og de nye planter fra væksthuset.

- Dyrkningsarealet er lille, så der er ikke meget at leve af. Det gælder derfor om hele tiden at have grønne planter i bedene, og det skal være afgrøder med en høj kg. pris, påpeger Katrine Bach Hansen, der blandt andet har meget salatmix, da det er let at håndtere og kan høstes flere gange i løbet af sæsonen.

Det er netop under den igangværende produktionsplanlægning, at hun sidder og arbejder med optimering af produktionen.

- Hvor meget kan der tjenes pr. kvadratmeter? Hvad solgte godt i sidste sæson? Hvor arbejdskrævende en afgrøde er det? Det er sådan, at jeg i øjeblikket sidder og evaluerer sidste sæson, hvor det hele tiden handler om optimering af systemerne. Det gælder om at skrue op for det, der tjenes mest på, uden at øge arealet.

- Der er stadig hele tiden noget, der kan optimeres på, på det nuværende areal, og stadig meget, som jeg kan rykke rundt på, forklarer hun nærmere og fortæller, at omsætningen i 2021 landede på godt 780.000 kroner, hvor målet er en million kroner i omsætning på det nuværende areal.

En sund arbejdsplads

- Det er bare mere skrøbeligt at være idealist.

Katrine Bach Hansen lægger ikke skjul på, at budgettet kører stramt og udgifterne holdes i kort snor. Passionen for konceptet er stor, men det er arbejdsbyrden også i en køkkenhave, der også skal sikre sunde og friskhøstede grøntsager til en lang række sydfynske restauranter og private spiseborde.

Og ønsket er ikke en virksomhed drevet på basis af frivillighed. Målet er at skabe en sund arbejdsplads med lønnede medarbejdere i det omfang, som bundlinjen kan bære.

- Der er mange forskellige måder at have ansatte på. I starten kom her mange frivillige, der ønskede at være med for en kortere periode, men jeg har det bedst med, at de der arbejder her, også får løn for det, fortæller Katrine Bach Hansen, der siden har dækket sit behov for hjælpende hænder af, med gode passionerede elever, praktikanter og deltidsansatte.

Her i 2022 vil der for første gang være to deltidsansatte og en praktikant, så de i alt er fire om arbejdet med grøntsagerne i denne sæson.

- Det har hvert år været nogle ivrige og passionerede unge mennesker, der har arbejdet her, men jeg går også meget op i, at der arbejdes effektivt og seriøst med tingene, og at arbejdsdagen så også slutter klokken 15.30.

Den sunde jord

Katrine Bach Hansen peger ned på regnormenes karakteristiske kugleformede klumper på jordoverfladen, imens hun forklarer nærmere, hvordan hun hele tiden arbejder med jordforbedrende tiltag.

- Jeg prøver at indlægge en form for efterafgrøde, men det er svært i september, hvor haverne er fyldt med grøntsager. Jeg anvender også økologisk komposteret hønsemøg og kompost, for at fodre mikroorganismerne i jorden, så næringsstofferne er tilgængelige for planten.

Bedene pløjes eller fræses aldrig, men planteresterne slås i stedet i stykker med en slagleklipper efter endt høst, hvorefter der lægges plastik over for at undgå fremspiring af ukrudt. Så er der ren jord at plante i igen.

Udvalget er bredt og tæller over 100 forskellige afgrøder.

- Diversitet giver jorden bedre vilkår. Har jorden det godt, så bliver planterne også mere robuste, og jo bedre jorden har det, jo mindre sygdomstryk er der i planterne, påpeger Katrine Bach Hansen, der også har en målsætning om at integrere flerårige og enårige planter i bedene.

- Det er hele tiden en balance imellem, at der skal tjenes penge og samtidig ikke eksperimentere så meget, at tingene gøres for alternative, så det bliver for uproduktivt og kunderne står helt af, understreger hun.

Sæsonstart

Leveringen af øhave poserne starter i begyndelsen af juni, efter at den første høst i bedene er leveret til en række planlagte arrangementer, hvor kokke har budt sig ind på de grøntsager, de skal bruge.

Lige nu foregår arbejdet på fuld tid på kontoret, men allerede her fra midten af februar begynder arbejdet med oprydning og klargøring af bede, inden de første tomater og andre grøntsager skal sås i planteskolen. Siden begynder arbejdet med vanding, hvorefter der begynder at være faste ugedage for høst, udplantning og klargøring af bede.

- Særligt i juli fylder høsten meget. Der har jeg to ugedage til høst, to dage til markarbejde og en dag til kontorarbejde, fortæller Katrine Bach Hansen, der også gør meget ud af at opretholde en professionel kundekontakt.

Kunderne holder ved

De fleste kunder har holdt ved siden virksomhedens begyndelse. De køber sig ind på den gode historie og det, at de har de samme værdier.

- Samtidig bygger relationen på den tillid, som de har til mig. De ved, at de kan regne med mig, og jeg gør meget ud af, at kommunikere og informere, så kunderne aldrig får nogle dårlige overraskelser, fortæller Katrine Bach Hansen, der hver mandag morgen i sæsonen, ringer kunderne op, og giver dem en status på, hvilke grøntsager hun kan tilbyde, imens hun omvendt får et overblik over, hvad de har brug for. Herefter noteres virksomhedens ordre på tavlen i pakkeriet og der høstes.

Ifølge Katrine Bach Hansen handler konceptet derfor ikke kun om at have grønne fingre, men i mindst lige så høj grad om, at være god til at drive forretning.

- Man skal have øje for at sælge de her lækre grøntsager, og jeg tror på, at jeg gør mit bedste.

Læs også