Nyt redskab skal booste biodiversitet på øko-bedrifter

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har netop lanceret et tilbud til økologiske landmænd, der vil udvikle natur og biodiversitet på bedriften.

For de økologiske landmænd, der ønsker at dokumentere og forbedre natur og biodiversitet på deres bedrifter, er der godt nyt. I hvert fald hvis man spørger Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der nu tilbyder landmanden et overblik over tiltag med betydning for natur og biodiversitet på bedriften og hvordan de kan forbedres i samklang med produktionen.

- Et biodiversitetstjek er for de landmænd, der ønsker nogle helt konkrete anbefalinger til, hvad de kan gøre for at styrke samspillet mellem deres landbrug og biodiversiteten – ud fra en forståelse af landbruget som en helhed med både naturarealer og dyrkede arealer, siger Jens Peter Hermansen, der er projektleder og chefkonsulent hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Dokumenteret indsats

Innovationscenteret har udviklet en model, der måler på mængden af mulige levesteder i landbrugsarealet.

- Vi har særligt fokus på funktionel biodiversitet, som er den del af naturen og biodiversiteten, der har indflydelse på og skaber værdi i landbrugsproduktionen. Her kigger vi blandt andet på strukturen i landskabet og permanente landskabselementer som diger og læhegn, og vi kigger på, hvordan man bedst kan udnytte de permanente græsarealer, forklarer Jens Peter Hermansen.

Innovationscenteret kan tilbyde et antal gratis biodiversitetstjek for økologiske landmænd i resten af 2023 takket være en projektbevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug.

- Det vil hjælpe landmanden at kunne dokumentere sine indsatser, og det vil fremme den bæredygtige udvikling af økologisk landbrug at kunne måle på effekten af nye tiltag, siger Kirsten Holst, direktør i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

- En af grundpillerne i økologien er kredsløbsprincippet og et fokus på samarbejde med naturens egne økosystemer. Samtidig er biodiversitetskrisen en af de helt aktuelle udfordringer for samfundet og for landbruget, som vi selvfølgelig skal bidrage til at komme med løsninger på, tilføjer Kirsten Holst.

Læs også