Årsmøde for økologer

Økologi og den grønne omstilling er i fokus, når der er årsmøde i Økologisektionen.

Torsdag den 26. oktober fra klokken 9.00 -16.00 afholder Landbrug & Fødevarer Sektor for Økologi årsmøde for økologer på Hansenberg i Kolding.

Dagen starter med beretning og valg til Økologisektionens bestyrelsen, hvorefter der lægges op til debat under temaet: »Mere natur og biodiversitet i agerlandet«. Her vil Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening, komme ind på EU’s lov for naturgenopretning og ny dansk naturlov. Desuden bidrager Svend Brodersen fra Gram Slot med indlægget »Et kig i værktøjskassen for mere biodiversitet i agerlandet«, mens Bent Rasmussen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug kommer omkring spørgsmål om naturregnskab på bedriftsniveau, herunder hvordan vi skal måle det.

Efter frokost, kåring af årets øko-elev og en sponsorpræsentation vil eftermiddagens program handle om fossilfrit økologisk landbrug. Her bydes på følgende indlæg:

Den fossilfri værktøjskasse. Nye teknologier fra ni europæiske lande ved Arne Grønkjær Hansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug; Fossilfrie traktorer, hvad kan vi forvente? ved Henning Sjørslev Lyngvig, Seges Innovation, samt Fremtidens markpasser fra A-Z. Indblik i den videre udvikling af markrobotten farmdroid ved Kristian Warming, Farmdroid.

Dagen rundes af med kaffe og en rundvisning på Hansenbergs økologiske skolelandbrug.

Læs også