Støtte til unge, nyetablerede landmænd får ny form efter 2023

1. januar 2023 ændres støtte til unge landbrugere fra en årlig støtteordning til et tilsagn om engangs-etableringstilskud. Har man som nyetableret modtaget støtte i perioden 2019-2022, kan man være berettiget til supplerende støtte i henhold til en overgangsordning.

Frem til 2023 ydes støtten til unge landbrugere som en et-årig støtteordning, der kan søges i maksimalt fem år i træk, og som søges i forbindelse med indsendelse af fællesskemaet. Den nuværende betaling er maksimalt på 90.000 kroner pr. år.

Det skriver LandboSyd i deres nyhedsbrev og gør samtidig opmærksom på, at støtten fra 2023 bliver ændret til en ny tilsagnsordning, der bedre kendes som etableringsstøtten. Etableringsstøtten bliver udbetalt som et tilskud én gang. Det gælder både de unge landbrugere, der søger for første gang, og de landbrugere, der har søgt tidligere, og som vil søge efter reglerne i overgangsordningen. Den praktiske fremgangsmåde er dog endnu ikke på plads.

Nye kriterier

I forbindelse med ændringen til etableringsstøtte ændres kriterierne for tildeling af støtte til den unge landbruger. Den unge landbruger skal for eksempel udover at have bedriftslederskab og opfylde alderskravet (ikke over 40 år) opfylde et uddannelseskrav.

Det vil også være et krav for at modtage støtte efter overgangsordningen, at den unge landbruger opfylder de nye kriterier om for eksempel uddannelse.

Modregne tidligere støtte

Har man modtaget støtte som ung, nyetableret landbruger i 2019-2022, kan man godt søge etableringsstøtten under den nye ordning. Lever man op til kriterierne for støtten, modtager man et tilsagn, og når tilskuddet udbetales, vil der ske modregning af tidligere udbetalt støtte. Dette sker for at sikre, at der ikke sker forskelsbehandling mellem landbrugerne, der tidligere har søgt ung støtte, og landbrugere, der søger første gang i 2023.

Læs også