Økonomisk status med vind og vejr

Odsherreds Landboforening holdt for nylig det årlige økonomimøde, hvor utallige tal blev krydret med et underholdende foredrag med vejrvært Peter Tanev.

Vig Forsamlingshus dannede for nylig rammen om det årlige økonomimøde i Odsherreds Landboforening, hvor kontorleder Nanna Lind stod for det første indlæg foran de 65 fremmødte.

Nanna Lind orienterede om landbrugets økonomiske resultater for 2021 samt prognoser for 2022. Statistikkerne byggede både på lokale resultater og på landsresultaterne ud fra de regnskaber, som er opgjort på nuværende tidspunkt.

Præsentationen begyndte med en gennemgang af lokale udbytter på hvede, vårbyg, raps og kartofler i perioden 2020-2021 sammenlignet med de seneste fem års gennemsnit. Udbytterne for 2021 ligger lidt under 2020, som lå lidt over normalen, størst udsving har der været på kartofler.

Herefter gennemgik kontorlederen salgspriser på foderkorn og raps, som har været stødt stigende det sidste års tid. Også prisudviklingen på energi, foder og gødning blev gennemgået og disse omkostninger er som bekendt også i kraftig stigning.

Stigende renter

Nanna Lind kom generelt godt om den økonomiske situation på de forskellige områder, inden hun gav ordet videre til økonomikonsulent Katrine Boholdt, som holdt et indlæg om det fremsatte lovforslag om ændring af bogføringsloven.

Lovforslaget indeholder en del præciseringer og stiller krav om fremtidig brug af elektroniske regnskabssystemer og digital opbevaring af bilag, kvitteringer, kontrakter mv.

- Allerede 1. juli 2022 vil nogle af ændringerne træde i kraft, men hovedparten af ændringerne træder først i kraft 1. januar 2024 eller senere, oplyste Katrine Boholdt, som gjorde opmærksom på, at loven kun gælder for selskaber og personligt ejede virksomheder med en omsætning over 300.000 kroner.

Sparekassen Sjælland-Fyn var på økonomimødet repræsenteret med to lokale medarbejdere samt pensionsrådgiver Maria Holde-Aldenborg Mitsopoulos. Derudover deltog Brian Støvring fra sparekassens centrale investeringsafdeling.

Bankfolkene har forventninger til stigende renter, især de lange, og mener, at en investering i tre procent realkreditobligationer er en okay forrentning at få på nuværende tidspunkt.

Underholdende vejrvært

Aftenens sidste indlæg stod vejrvært Peter Tanev for, og han holdt et meget underholdende og lærerigt foredrag om vind, vejr og klima. Begreber som jetstrømme, polarfronter og drivhuseffekt og – gas blev forklaret.

Peter Tanev fremviste også en meget sigende graf over stærkt stigende CO2-indhold i luften fra 1960 til i dag gjorde indtryk.

Meteorologen fortalte ligeledes om det mere ekstremvejr med længere perioder med henholdsvis tørt, varmt og solrigt vejr og koldt, regn- og stormfuldt vejr med oversvømmelser til følge.

Til sidst kom han også med nogle løsningsforslag til, hvordan vi hver især kan mindske belastningen af vores klima.

Peter Tanev anbefalede blandt andet, at vi for eksempel spiser efter årstiderne, begrænser madspild og husker, at tøj og mode er blandt de store klimasyndere.

Læs også