Når uheldet er ude – er mægleren inde

Mange landmænd har i forsikringssager fået stor glæde af DLBR Forsikringsmægler, der klarer alt papirarbejdet med forsikringsselskaberne.

Når der er travlt, sker der også skader og uheld. Maskiner får skader, der sker ansvarsskader, og også personer kommer ud for uheld. Foto: Erik Hansen Det er en forudsætning, at der er en forsikringspolice, der dækker den pågældende skadebegivenhed og at forholdene i policen, svarer til forholdene i virkeligheden. Arkivfoto

Det er en god og en travl tid. Der er godt gang i afgrøderne på marken. Der sås, gødskes, sprøjtes, høstes frø og snart skårlægges rapsen og høstes.

Når der er travlt, sker der også skader og uheld. Maskiner får skader, der sker ansvarsskader, og også personer kommer ud for uheld.

Mange hændelser er små og klares uden involvering af forsikringen, men ved de større og økonomisk belastende skader, er der ofte dækning på en forsikringspolice.

Det er blot ikke lige nu, at landmanden har tiden til at anmelde, følge op på og diskutere skaden med forsikringsselskabet. Her kommer forsikringsmægleren ind.

- Som forsikringsmæglere er vi bindeleddet mellem landmanden og forsikringsselskabet. Vi varetager alene landmandens interesser, fortæller direktør og forsikringsmægler Peter Quitzau, DLBR Forsikringsmægler.

- Når, tilføjer han, vores kunde ringer til os og fortæller, at der er sket en skade, sørger vi for at få alle de nødvendige oplysninger. Vi anmelder skaden til forsikringsselskabet og følger op på, at den bliver behandlet.

Minutiøs gennemgang

Ofte afslutter forsikringsselskabet skaden til kundes tilfredshed og så slutter sagen dér, men det sker også – ikke så sjældent – at det kræver yderligere forhandling.

- Hverken forsikringsbetingelser, retspraksis eller værdifastsættelse af skaden er sort/hvidt og her kommer vores uddannelse, erfaring og behandlingen af mange hundrede skader vores landmand til gode, påpeger Peter Quitzau.

For at en skade skal være dækket af forsikringen, er det en forudsætning, at der er en forsikringspolice, der dækker den pågældende skadebegivenhed og at forholdene, som de er beskrevet i policen, svarer til forholdene i virkeligheden.

- Når vi første gang besøger en kunde, som ønsker at indlede et længerevarende samarbejde med os, er det mere reglen end undtagelsen, at vi finder store huller i dækningen i forhold til kundens ønsker og forventninger, siger Peter Quitzau og fortsætter:

- Derfor indleder vi altid sådan et samarbejde med en minutiøs gennemgang og registrering af bedriftens og familiens risici. Den munder ud i en rapport, som gennemgås og tilrettes med kunden, så den svarer til kundens ønsker og behov.

- Rapporten sendes til forsikringsselskabet, der tilretter forsikringerne. Herefter kan vi i vidt omfang tage ansvaret for ajourføring af forsikringerne og sikre den ønskede dækning. Rapporten kan også bruges til at indhente alternative tilbud fra andre forsikringsselskaber, meddeler Peter Quitzau.

- Man behøver ikke at have et løbende samarbejde med os. Vi hjælper også i enkeltsager, hvor der blot er behov for en forsikringsgennemgang, et udbud eller hjælp til en skade, slutter han.

Landmandsejet virksomhed

DLBR Forsikringsmægler er en landmandsejet forsikringsmæglervirksomhed. Det er alene landbrugets egne rådgivningsvirksomheder, der ejer den.

- Det er en kæmpe fordel for vores kunder, da det giver os et unikt netværk blandt rådgivningsvirksomhedernes dygtige fagkonsulenter, der bistår med deres kompetencer, når vi behandler komplicerede skader for vores kunder, forklarer Peter Quitzau.

Det er et samarbejde, der i mange tilfælde har betydet flere hundrede tusinde kroner ekstra i erstatning ved større skadesager.

- Vi bistår ved alle typer skader, der kan være dækket af forsikring. Det gælder både skader, der rammer virksomheden eller familien og herunder også personskader, fortæller Peter Quitzau.

/ jhal

Læs også