Flot resultat til sønderjyske kartoffelmelsfabrik

AKS (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland, red.) i Toftlund afholdt generalforsamling på Agerskov Kro torsdag d. 21. juni.

De fleste danskere husker sommeren 2017 som en våd og ugemytlig affære. Det gælder også  AKS’ andelshavere, der både oplevede tidlige, mange og kraftige skimmelangreb i kartoflerne, og særdeles våde og udfordrende forhold, da kartoflerne skulle tages op.
-En del af vores andelshavere havde marker, der var så våde, at kartoflerne ikke kunne køres op, og det påvirker selvfølgelig de ramte avleres økonomi negativt, fortalte bestyrelsesformand Peter C. Petersen i sin beretning.

På trods af de vejrmæssige udfordringer, lykkedes det alligevel de 170 aktive avlere at levere ikke mindre end 3.344.200 tønder. kartofler til fabrikken. AKS’ omsætning endte i regnskabsåret 2017/2018 rekordhøjt på 308 millioner kr., og tilsvarende blev afregningsprisen fra fabrikken til andelshaverne den højeste i de seneste år.  Formanden betegnede resultatet som tilfredsstillende.

- Alle de mange forskellige og specialiserede led i vores værdikæde har gjort det godt i et dyrkningsmæssigt svært år, og det har sikret det fornuftige resultat, konstaterede Peter C. Petersen.

- Vi har oplevet en række år med gode verdensmarkedspriser og god efterspørgsel på vores produkter, og det har gjort det muligt at bygge en ny og effektiv fabrik og udvide vores produktion betragteligt, forklarede formanden de 130 fremmødte andelshavere.

Henlægger 11 millioner

- Men vi ved også af erfaring, at både priser og efterspørgsel på verdensmarkedet hurtigt kan ændre sig, uden at vi har megen indflydelse på det. Derfor vil vi ikke udbyde flere andele til kampagnen ’18/’19, men i stedet arbejde på yderligere optimering af det nye procesanlæg og øge vores fokus på konsolidering af virksomheden, sagde Peter C. Petersen.

Det betyder f.eks. at AKS henlægger 11 millioner kroner på driftsfonden, investerer 25 mio. kr. i optimeringer og afskriver 33 millioner kroner i regnskabsåret 17/18.

- Det er en del af AKS’ langsigtede strategi, at sikre andelshaverne en så stabil indtjening som muligt. Valget af afskrivningsprofil og arbejdet med at få det optimale ud af vores store anlægsinvesteringer vil bidrage væsentligt til, at det også kan være økonomisk attraktivt at levere stivelseskartofler til AKS, selvom der skulle komme en periode med mindre gode priser på vores produkter, sluttede Peter C. Petersen sin beretning.


Valget til bestyrelsen resulterede i to ændringer. Jørgen Nederby, Brørup, og Søren Bojsen, Rødding, gik efter henholdsvis 14 og 12 år ud af bestyrelsen, og formanden takkede dem begge for et godt og konstruktivt arbejde for AKS.
De to nye bestyrelsesmedlemmer blev Viggo Conradsen, Agerbæk og Michael Lassen, Ribe.

Læs også