Eksperter: Det skal booste et bioøkonomisk vækstevent

Det Nationale Bioøkonomipanel præsenterede onsdag d. 6. juni deres anbefalinger for regeringen på, hvordan vi kan booste bioøkonomien i Danmark og herigennem høste vækst og beskæftigelse. Alternative biomasser som græs, insekter, tang og muslinger skal omdannes til bæredygtige proteiner. Danmark har konkurrencemæssige styrkepositioner, som skal udnyttes nu, bl.a. via koordination, demonstration og samarbejde på tværs af videninstitutioner og erhverv. I Agro Business Park og særligt i regi af Innovationsnetværket for Biomasse glæder vi os over anbefalingerne og har allerede taget fat.

For at skabe en bæredygtig bioøkonomi i Danmark skal der tænkes nyt, når potentialerne skal realiseres. Faktorer som partnerskaber, adgang til finansiering og en god koordinering af forskning og udvikling udpeges som hjørnestenene blandt bioøkonomipanelets anbefalinger. Andre af anbefalingerne sætter konkret fokus på en styrkelse af inkubations– og accelerationsmiljøer for opstartsvirksomheder. 

I Agro Business Park og særligt i regi af Innovationsnetværket for Biomasse (Inbiom), som har fokus på intelligent produktion og udnyttelse af biomasse i overgangen til en biobaseret økonomi via brobygning mellem viden og erhverv, tages der godt imod anbefalingerne.

- På vegne af Inbiom-konsortiet og vores 1500 årlige brugere mener vi, at bioøkonomipanelets arbejde er vigtigt. Vi glæder os over det flotte slutprodukt, som er udkommet af panelets arbejde hidtil i form af anbefalingerne Proteiner for fremtiden, fortæller Jacob Mogensen, som er netværksleder i Innovationsnetværket for Biomasse. 

- I Inbiomer vi vant til at forene interesser, teknologiske løsninger og markedsmæssige behov på tværs af interessenter. Vi arbejder netop nu med indsatser omkring proteinudvinding fra alternative biomasser som græs og insekter. Vi driver flere relevante undernetværk på området, ligesom konkrete test- og demonstrationsprojekter er igangsat, fortsætter Jacob Mogensen. 

European Bioeconomy Venture Forum 2018
Det Nationale Bioøkonomipanel sætter i deres anbefalinger særligt fokus på vigtigheden af kapitaltilførsel og offentlig finansiering til bioøkonomiprojekter.

Hos Agro Business Park og Innovationsnetværket for Biomasse er der også stor erfaring i netop denne del. Faktisk har Agro Business Park i løbet af de seneste to dage lagt hus til European Bioeconomy Venture Forum, hvor iværksættervirksomheder præsenterede deres idéer for et panel af investorer og eksperter fra store virksomheder og venturefonde i Europa – lidt a la TV-programmet ”Løvens Hule”.

- Arrangementet var så stor en succes blandt både investorer og iværksættere, at det allerede nu er bestemt, at arrangementet skal finde sted både i 2019 og 2020 – helt i tråd med anbefalingerne, afslutter Jacob Mogensen. 

European Bioeconomy Venture Forum blev arrangeret i et samarbejde mellem Tech Tour, Agro Business Park, Innovationsnetværket for Biomasse, Viborg Kommune og Vækstfonden.

Læs også