Familielandbrugere får over to millioner retur

Overskuddet hos Landbrugsrådgivning Syd i det forgangne år kommer medlemmerne til gode.

Rådgivningsvirksomheden Landbrugsrådgivning Syd (LRS), der ejes af de fire familielandbrugsforeninger i Syddanmark, har leveret et flot resultat i 2020. Omsætningen landede på 65,2 millioner kroner, hvilket er stort set det samme som året før.

Resultatet endte 4.381.016 kroner, hvoraf 143.629 kroner kommer fra overskuddet hos Syddansk Kvæg, som Landbrugsrådgivning Syd er medejere af.

Det positive resultat betyder, at man fastholder priserne på rådgivning inden for planteavl og økonomi i 2021, bortset fra et par mindre justeringer på elevtimer og grundtakster for de største.

Halvdelen til foreningerne

Halvdelen af overskuddet udbetales til de fire ejerforeninger, Familielandbruget LRS – Vejle, Familielandbruget Sydvest, Fyns Familielandbrug og Sønderjysk Familielandbrug.

Hos de fire lokale ejerforeninger glæder man sig over det gode resultat og vælger at lade det komme foreningens medlemmer til gode.

Således fastholdes i store træk medlemskontingentet. Derudover indbetales et bidrag fra foreningens kassebeholdning til den særlige pulje på 4 millioner kroner, som Landbrug & Fødevarer har oprettet til uforudsete indsatser, i stedet for at opkræve dem hos medlemmerne.

Lokale tiltag

De fire foreninger bag Landbrugsrådgivning Syd har for nyligt lanceret kampagnen »Er du medlem – de rigtige steder« sammen med de øvrige jyske familielandbrugsforeninger. Kampagnen skal tiltrække flere medlemmer til Familielandbruget, som arbejder aktivt for mangfoldighed og liv på landet. Hos de fire foreninger i Syd tilbyder man nye aktive medlemmer 50 rabat rabat på kontingentet de første to år.

Også LandboUngdom og 4H får glæde af det positive 2020-regnskab.

- De modtager som sædvanligt et fast årligt beløb til deres aktiviteter, da disse foreninger arbejder for og former, fremtidens medlemmer i landbrugsorganisationerne, påpeger Merete Hjorth Pedersen, formand for Fyns Familielandbrug.

Hos Sønderjysk Familielandbrug bruges en del af pengene desuden til foreningens 100 års-jubilæumsfest i efteråret.

Familielandbruget Sydvest pønser på at betale halvdelen af et naturtjek til de første medlemmer, der bestiller sådan et.

- Et naturtjek guider den enkelte landmand til at lave den indsats, der giver størst effekt for natur og biodiversitet på lige netop deres bedrift. Det behøver hverken at være dyrt eller besværligt at få natur og bedrift til at gå op i en højere enhed, og den udvikling vil vi gerne skubbe lidt på, lyder det fra Henrik Bertelsen, formand for Familielandbruget Sydvest.

Besparelser og aflysninger

Årsagen til det gode resultat er, ifølge LRS-direktør Børge Sørensen, primært en lang række af besparelser som følge af aflyste kurser og aktiviteter samt reduceret kørsel på grund af Covid-19.

- Renser vi tallene for besparelser, så er resultatet dog stadig godt og særdeles tilfredsstillende, understreger direktøren og roser alle ansatte for en særlig indsats, på trods af Covid-19.

Løbende effektiviseringer

En af de ting, der præger driften af Landbrugsrådgivning Syd, er effektiviseringer via ny teknologi.

- Omsætningen er nogenlunde stabil siden virksomhedens etablering i 2008, fortæller Børge Sørensen. I samme periode er vi gået fra godt 1.800 kunder til 2.400 kunder, og vi har 20 procent færre ansatte.

- Effektiviseringerne kommer kunderne til gode. Det er i gennemsnit blevet billigere at være kunde hos Landbrugsrådgivning Syd de seneste 13 år, påpeger direktøren.

Virksomheden beskæftiger pt. 97 ansatte fordelt på seks kontorer i henholdsvis Svendborg, Odense, Ry, Vejle, Varde og Løgumkloster.

Læs også