Seges Innovation Fonden er nu stiftet

Fra 1. januar 2022 vil en stor del af den forskning, innovation og vidensudvikling, der er nødvendig for, at landbrugs- og fødevareerhvervet kan levere på de store dagsordener, foregå i Seges Innovation P/S, som drives af en erhvervsdrivende fond.

Seges Innovation Fondens nye bestyrelse udgøres af godsejer Lars Hvidtfeldt, seniorrådgiver Henning Otte Hansen og senior executive Maria Kofod Larsen.

Lars Hvidtfeldt er formand for Fonden.

- Landbrug og fødevareerhvervet i Danmark er i verden kendt for et meget højt videns- og innovationsniveau. Den position skal bevares og fortsat udvikles, også nu hvor behovet for grøn omstilling, klimareduktioner og klimatilpasninger er øverst på dagsordenen. Dette sikres bedst gennem denne nye selvstændige og uafhængige fond. Alt, hvad der kommer ud af det nye selskab, skal bidrage til, at landbrug og fødevareerhvervet kan levere på alle de store dagsordener. En udviklende bæredygtigheds kontrakt er og vil fortsat være generationernes sikkerhed for at Danmark forbliver et stort og frodigt spisekammer siger Lars Hvidtfeldt.

Selskabet Seges Innovation Fonden er stiftet af Landbrug & Fødevarer, men bliver udskilt fra Landbrug & Fødevarer-koncernen og ejerskabet er uigenkaldeligt overdraget til Fonden. Landbrug & Fødevarer har sikret, at den nye fond har økonomi til at kunne leve selvstændigt.

Driftsbestyrelse

Seges Innovation er non-profit, hvilket betyder, at overskud fra kommercielle aktiviteter skal geninvesteres i ny forskning og udvikling. Seges Innovation kan sælge ydelser, men alle indtægter forbliver i Seges Innovation og geninvesteres i yderligere udviklingsarbejde.

Ifølge Lars Hvidtfeldt udpeger Seges Innovation Fondens bestyrelse bestyrelsesmedlemmer til en driftsbestyrelse, hvor flertallet er uafhængige af Landbrug & Fødevarer.

- Jeg kan som formand for Fonden oplyse, at følgende indgår som uafhængige bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Rønhof professionelt bestyrelsesmedlem med erfaring indenfor forskning og udvikling, Birgitte Skadhauge, forskningsdirektør, vice president, Carlsberg, adj. professor, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og Lars Johansson, professionelt bestyrelsesmedlem med bred ledelses- og organisations erfaring, siger Lars Hvidtfeldt.

Herudover består bestyrelsen af to repræsentanter udpeget af Landbrug og Fødevarer. Det er gårdejer Anders Harck og gårdejer Lars Jonsson. Derudover vælges der primo 2022 to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Det er også denne bestyrelse, der ansætter en adm. direktør for Seges Innovation og herefter den øvrige direktion. Dette er en af de opgaver, bestyrelsen for Seges Innovation nu vil tage fat på.

Seges Innovation P/S har fra etableringen 531 medarbejdere, som indtil nu har arbejdet i Seges.

Læs også