Ny struktur i Landbrug & Fødevarer er vedtaget

Landbrug & Fødevarers nye struktur er nu officielt vedtaget.

Fra 1. januar 2023 samles primær- og virksomhedssiden i Landbrug & Fødevarer i én samlet struktur med formandskab, forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

L&F vil fra nytår være organiseret i tre niveauer: ét samlet formandskab på seks, et forretningsudvalg med 30 medlemmer og en bred hovedbestyrelse på 77 medlemmer. Dermed går organisationen fra syv ledelseslag til tre.

- Landmænd og virksomheder står virkelig skulder ved skulder i den nye organisation. Vi ønsker alle en stærk og bæredygtig dansk landbrugsproduktion. Og sammen får vi mere tyngde, når vi argumenterer vores sager og holdninger over for politikerne med fælles stemme, siger Asger Krogsgaard, næstformand for Landbrug & Fødevarer og i dag formand for virksomhedsbestyrelsen.

Tættere samarbejde

Alle foreninger vil fremover være repræsenteret i hovedbestyrelsen.

- Det er en stor styrke i vores interessevaretagelse at arbejde tæt sammen lokalt og nationalt – og samarbejdet mellem de lokale foreninger og Landbrug & Fødevarer bliver nu endnu tættere, siger Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer.

- Sammen får vi mere tyngde

Asger Krogsgaard, formand for virksomhedsbestyrelsen i L&F

Ud af forretningsudvalgets 30 personer vælges 11 af foreningerne, 11 af virksomhederne, seks af branchefællesskaberne kvæg, gris, planter, økologi, økonomi og fjerkræ og så – som noget helt nyt – to kompetencepladser.

- Perspektiverne i kompetencepladserne er rigtig spændende. Her kan vi se, om vi synes, vi mangler nogle spændende personer i forretningsudvalget, som samtidig ikke behøver at være valgt andre steder. Det giver mulighed for friske vinkler og måske blikke på erhvervet udefra. Alle kan jo have behov for at få udfordret sit tankesæt, argumenterer Søren Søndergaard.

Det nye L&F-formandskab vil, som i dag, bestå af seks personer – tre fra primærsiden og tre fra virksomhedssiden.

På delegeretmødet vil den nye struktur betyde, at der i stedet for regionalt og frit valgte bestyrelsesmedlemmer fremover skal vælges seks repræsentanter fra landboforeningerne til det nye forretningsudvalg.

Læs også