Ib Jensen stopper efter over 40 års organisationsarbejde

Fyns Familielandbrug skal vælge ny formand på torsdagens generalforsamling.

FORMANDSSKIFTE - Det er vigtigt, at folk kan regne med, hvad man siger. Og det er vigtigt at blande sig!

Disse to korte og klare udtalelser fortæller i virkeligheden noget essentielt og karakteristisk om 70-årige Ib Walther Jensen, som - udover at passe sit landbrug i Koppenbjerg ved Glamsbjerg – tillige gennem mere end 40 år har varetaget en række centrale hverv, primært inden for landbrugsfaglige og -politiske områder.

Senest 18 år som formand for Fyns Familielandbrug. En post, han har valgt at stoppe med, idet han ikke stiller op til genvalg på Fyns Familielandbrugs generalforsamling på torsdag, den 19. marts.

 

Flere kvinder i bestyrelserne

Den lange landbrugspolitiske løbebane nåede helt til tops med posten som landsformand for Familielandbrug og viceformand i Landbrug & Fødevarer. Her stoppede han med udgangen af 2013, og nu slutter han så også som formand for Fyns Familielandbrug.

- Tiden vil vise, hvem generalforsamlingen vælger, påpeger Ib Jensen. Men generelt mener jeg, at det vil være en berigelse, hvis der kommer flere kvinder med i bestyrelserne.

- Noget tyder på, at det bliver en kvinde, der overtager formandsposten. Hvis det holder stik, vil det glæde mig. Jeg tror, det er godt, hvis vi får lidt mere blanding på dem, der skal beslutte.For nylig er Ib Jensen stoppet som næstformand i den landsdækkende organisation, Danske Vandløb. Og han understreger vigtigheden af, at man får en grundejerforenings næstformand med. Selv fortsætter han som medlem i de fire fynske vandråd.

Ib W. Jensen - privat

Ib Walther Jensen er født 5. september 1949 på forældrenes ejendom, Koppenbjergvej 33, ca. 500 meter fra den ejendom på Koppenbjergvej 16, som Eva og Ib Jensen selv ejer, og hvor de har boet siden 1985.

Han er uddannet radiomekaniker og arbejdede i en årrække som fjernsynstekniker. Omkring 1980 begyndte Ib Jensen at arbejde med frugt og grønt, da han på grund af sin fars helbred overtog hans leverance til Gasa.

I 1983 opsagde han sit job som fjernsynstekniker for at koncentrere sig om dyrkning af specialafgrøder i Ørsted, og fordi kan godt kunne lidt at arbejde ude i den friske luft.

I 1985 købte parret ejendommen på Koppenbjergvej 16, hvor der var 19-20 tønder land. Desuden drev han forældrenes ejendom på 7 tønder land. Driften var baseret på frugt og grøntsager.

I dag ejer Eva og Ib Jensen selv 50 hektar og driver desuden ca. 6 ha i forpagtning. I år er det første år, at de ikke har praktikanter.

- Og det er sidste år, at vi får plukkere til for eksempel jordbær. Blommer har vi stadigvæk, men efterhånden har vi mest almindelige markafgrøder, fortæller Ib Jensen.

 

 

 

Bondegårdsreglen

Ib Jensen peger på, at han har været heldig at få lov til at blande sig – og at påvirke flere forskellige steder. Som et eksempel på, hvor han har haft indflydelse inden for dansk landbrug, nævner han den en ofte omtalte »bondegårdsregel«, der blev indført i 1916, og som kort fortalt betyder, at en landmands stuehus beskattes ud fra lempeligere regler end dem, der gælder for andre tilsvarende, private boliger.

- Vi var blevet fortalt, at nu skulle bondegårdsreglen afskaffes. Nogle ville handle jordskatten væk fra bondegårdsreglen, fortæller Ib Jensen og understreger, at det – at medvirke til, at bondegårdsreglen ikke blev afskaffet - er noget af det, han har været mest stolt af.

- Bondegårdsreglen er en regel, som alle har glæde af. Afskaffelsen ville mest skade landbrugere fra den lille ende af. Men hvis det bliver rasende dyrt at bosætte sig på landet, vil det blive dyrt for hele landet. 

Fødevarer og klima

- Jeg mener, det er vigtigt, fastslår Ib Jensen, at der stadig er nogle familielandbrug – mindre ejendomme. Det er vigtigt for at få lov til stadig at drive landbrug i Danmark.

- For tiden taler mange om at tage arealer ud af landbrugsmæssig drift. Men hvis vi tager en tredjedel af Danmark ud af landbrugsdrift, skal der bruges meget større arealer i andre lande for at producere den samme mængde fødevarer.- Jeg mener, det er helt vanvittigt at tage god landbrugsjord ud af drift – og så i stedet brænde regnskov af for at dyrke landbrugsafgrøder på arealerne. I forbindelse med de mange - måske velmente - forslag om klimatiltag bekymrer det mig lidt, at mange mennesker ikke er så gode til at se helheder. For nogle er det vigtigt at hejse »klima-flaget« i Danmark. Også selv om det ikke er til fordel for klimaet!Flere kvinder i politik

Ib Jensen blev i 2018 medlem for Venstre af Assens Byråd, hvor han har sæde i social- og sundhedsudvalget, da han kort efter starten af indeværende valgperiode kom ind som suppleant. Han peger på, at opgaven som folkevalgt kan være både spændende og barsk:

- For eksempel kan det være svært at få udgifter og indtægter til at passe. Og det er let for andre at sige, at man prioriterer forkert!- Både organisatorisk og politisk har jeg oplevet, at der heldigvis er lidt mere repræsentation af kvinder, siger Ib Jensen. Det betyder, at vi får bredere debatter og flere vinkler på tingene. Det er godt at opleve, at man kan blive flyttet på holdninger.Nej til politiske embedsmænd

- På det landspolitiske plan finder jeg det med hensyn til den meget omtalte kommunale udligningsordning amatøragtigt, at regeringen vil lave en reform uden at have en aftale med det andet store borgmesterparti, Venstre, om spillereglerne. Der kom ikke nogen udregninger frem. Det er mærkeligt og amatøragtigt, at man ikke lægger tingene frem.

- Det har altid været en styrke, at Danmarks administration ikke skifter, fordi regeringen får en anden farve. Det har givet en god stabilitet i vores folkestyre, understreger Ib Jensen.

- Jeg er bange for, at man, ved at ansætte »politiske« embedsmænd, stille og roligt er ved at nærme sig amerikanske tilstande. Jeg mener, det er tosset, hvis man er nødt til at skifte alle de ledende medarbejdere - for at få nogle med partibogen i orden. Det er ikke godt med for mange rygklappere i embedsværket!

 

Ib W. Jensen – organisatorisk løbebane

Ib W. Jensen blev i 1974 medlem af den lokale husmandsforening i Ørsted, og sidst i 70’erne kom han i bestyrelsen.

I 1989 valgtes han til bestyrelsen for Fynske Husmandsforeninger, hvor han blev formand for planteavlsafdelingen. Og samme år blev han medlem af Landsudvalget for Planteavl.

Ib Jensen valgtes i 2002 til formand for Fyns Familielandbrug. En post, han har varetaget indtil nu, men som han ikke genopstiller til ved den forestående generalforsamling.

I 2003 fusionerede Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug til Dansk Landbrug, som i 2009, da virksomhederne kom med, blev til Landbrug & Fødevarer.

Fra 2004 til 2013 var Ib Jensen formand for Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion, og dermed samtidig vicepræsident i landsorganisationen.

 

 

Læs også