Landmænd søges til nye erfagrupper med conservation agriculture

Landmændene efterspørger erfaringsudveksling om dyrkningsmetoden conservation agriculture. Derfor giver Seges og FRDK i fællesskab nu mulighed for at deltage i en erfagruppe for landmænd og rådgivere med fælles interesser.

I dansk landbrug opleves en stigende interesse for at afprøve principperne for conservation agriculture. Derfor søger Seges i samarbejde med Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) interesserede landmænd, der ønsker at erfaringsudveklse. Conservation agriculture (CA) er et dyrkningssystem, der bygger på tre grundprincipper: Minimal forstyrrelse af jorden, jorden er dækket af planter eller afgrøderester hele året rundt og et varieret sædskifte. 

- I samarbejde med FRDK har vi fra Seges spurgt landmænd med interesse for reduceret jordbearbejdning og CA om input til nye aktiviteter, og her har flere efterspurgt erfaringsudveksling mellem landmænd og rådgivere indenfor CA, fortæller landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard og uddyber, at baggrunden er, at dyrkningsmetoden endnu kun udgør få procentdele af det danske landbrugsareal, og at landmanden derfor godt kan stå »lidt alene« med sine overvejelser og erfaringer med CA-dyrkningen.

Hjælp til etablering

I samarbejde med FRDK og specialrådgivere i pløjefri dyrkning, inviterer Seges derfor til opstart af nye erfagrupper. FRDK og Seges vil hjælpe med at etablere grupperne, så der samles deltagere med fælles interesser og gerne indenfor en overskuelig geografisk afstand. Det er lokale rådgivere med viden om og interesse for CA som vil stå for markmøderne, eventuelt suppleret med deltagelse af FRDK eller fagfolk fra Seges ved opstartsmøder eller ved relevante temamøder.

Læs også