Landbrugsstyrelsen stiller krav til gylleanalyser

Send kun gylleprøver til akkrediterede laboratorier, hvis du skal være med i Præcisionsjordbrugsordningen. Sådan lyder det fra Seges Innovation, efter Landbrugsstyrelsen har sendt bekendtgørelse om efterafgrøder for 2022/23 i høring.

Ønsker du at få nedsat efterafgrødekravet ved at anvende den såkaldte præcisionsjordbrugsordning, skal du være opmærksom på den nye bekendtgørelse på området, som Landbrugsstyrelsen nu har sendt i høring.

Her fremgår det nemlig, at Landbrugsstyrelsen igen i år vil stille krav om, at gylleanalyser skal foretages af et akkrediteret laboratorie. Det samme gjorde sig gældende sidste år, men kravet endte med at bortfalde, da mange havde udbragt husdyrgødning, før bekendtgørelsen blev offentliggjort.

Og Seges Innovation har da også indgivet høringssvar, hvor der argumenteres for, at kravet indføres for sent, og at det reelt er lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det skriver Seges Innovation på Landbrugsinfo.

Gennemføres kravet, vil det betyde, at landmænd, som i vinterraps i efteråret 2021 har tildelt gylle, der ikke er analyseret af et akkrediteret laboratorie, ikke vil kunne opnå nedsat efterafgrødekrav i planperioden 2022/23.

Det er endnu uvist, om kravet frafaldes igen i år. Men landskonsulent for gødning hos Seges Innovation Kristian Furdal Nielsen, anbefaler landmænd og deres konsulenter at tage deres forholdsregler og fremover kun anvende akkrediterede laboratorier til gylleanalyser.

De to akkrediterede laboratorier er Eurofins og Agrolab, mens OK-lab, som tidligere har været anvendt af flere, ikke er akkrediterede.

Læs også