Giver dispensation til pesticid

Miljøstyrelsen har givet dispensation til, at konventionelle kartoffelavlere må anvende sprøjtemidlet Mizuki til nedvisning af kartofler til lagring i 2022. Midlet indeholder aktivstoffet pyraflufen-ethyl og er normalt ikke lovligt at bruge i Danmark.

Det skriver Landbrugsinfo.dk.

Mizuki anvendes til at nedvisne kartoffelplanten i forbindelse med, at man vil standse væksten, fordi kartoflerne har nået den ønskede størrelse. Det hjælper samtidig med at gøre kartoflerne mere skindfaste og nemmere at lagre og håndtere.

I kartofler med stor vækstkraft er det nødvendigt at kombinere nedvisningen med Mizuki med en forudgående kemisk eller mekanisk vækststandsning. 

Tilladelsen til besiddelse og anvendelse af Mizuki gælder for perioden 7. juli 2022 til 19. oktober 2022, hvorefter tilladelsen bortfalder. Rester skal derefter afleveres på den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Læs også