Vil du forpagte – eller bortforpagte – brakarealer?

Det er i august 2022 besluttet, at danske landmand som en del af CAP23-reformen skal lade fire procent af deres omdriftsarealer stå udyrkede, hvis de vil modtage deres landbrugsstøtte. Reformen træder i kraft 1. januar 2023.

Det betyder kort sagt, at bedrifter, der i dag opfylder MFO-kravet med efterafgrøder eller græs skal ændre deres praksis og udlægge fire procent brak – eventuelt små biotoper, bræmmer eller som fjernbrak.

LandboSyd har i forbindelse med brakken oprettet www.fjernbrak.dk –  hvor de tilbyder hjælp både til dem, der søger brakarealer, og dem der kan tilbyde det.

Læs også