Udbringning af biokul udfordrer

Når træ, halm og gylle omdannes til flybrændstof ved hjælp af pyrolyse, kan restproduktet biokul være af stor interesse for landbruget. Men det er udfordrende at udbringe det effektivt og præcist på marken, har Seges Innovation afklaret.

Mens der arbejdes på at kommercialisere pyrolyse, så halm og husdyrgødning kan omdannes til CO2-neutralt flybrændstof, arbejdes der sideløbende med at håndtere restprodukterne fra processen, så de skaber mest mulig værdi for landbruget.

Et af de produkter, der kommer ud af pyrolyseprocessen, kendes som biochar eller biokul. De forkullede rester af gylle, træ og halm skal tilbageføres til marken. På den måde lagres kulstof i marken, og måske forbedres jordens frugtbarhed.

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i 10 uger for 10 kroner om ugen.

Læs også