Gødningsstrategi for raps i foråret 2023

En effektiv udnyttelse af gødning har stor indvirkning på det økonomiske udbytte i rapsmarken. Især i år, hvor der er udsigt til meget varierende priser på gødning og afgrødepriser.

Arkivfoto: Kasper Stougaard 1) Er rapsen normalt udviklet, øges kvælstofmængden ved 1. tildeling i tabellen med 20-30 kg N pr. ha. Er rapsen svagere end normalt udviklet, øges kvælstofmængden ved 1. tildeling med 40-60 kg N pr. ha.
2) Ved tredje tilførsel bør der ikke tilføres mere end 20-40 kg N pr. ha for at reducere risikoen for svidninger med flydende gødning. Undgå at blande med svampemiddel, hvis der udbringes mere end ca. 20 kg kvælstof.
3) Hvis kun der udbringes en meget lav mængde kvælstof, bør svovlforsyningen sikres på anden vis end en NS-gødning.

Af Sven Erik Pinstrup, faglig leder og planteavlsrådgiver ved Fjordland

Mange vinterrapsmarker blev sået tidligt i efterår 2022, opnåede en kraftig udvikling i efteråret og har opnået en ekstremt stor kvælstofoptagelse.

Det er almindeligt accepteret, at der er god sammenhæng mellem rapsens udvikling i efteråret og behovet for kvælstof om foråret. Jo kraftigere raps, desto lavere kvælstofbehov.

Erfaringerne viser også, at svage rapsmarker skal gødes kraftigt i det tidlige forår, hvorimod kvælstofmængden i kraftige marker i det tidlige forår kan reduceres.

Kvælstofmængde i foråret

Gødningsstrategien skal tilpasses forholdene på den enkelte mark. I svage og normale afgrøder bør kvælstofkvoten benyttes fuldt ud. I meget kraftigt udviklede rapsmarker har forsøgene vist kvælstofbehov i foråret på 0 til 100 kg kvælstof pr. hektar.

På landmand.dk kan man finde kort over udviklingen i sine rapsmarker i efteråret 2022 og få vist et forslag til kvælstofbehov ud fra en ny beregningsmodel fra Seges.

Delingsstrategi

I de fleste tilfælde vil en todelt strategi for tilførsel af kvælstof være at foretrække.

Engelske forsøg tyder på, at det kan være en fordel med en tredeling, hvor man gemmer 20 til 40 kg kvælstof pr. hektar til udbringning i blomstringsfasen, hvis man har erfaring for lejesæd i sine rapsmarker. Det reducerer risikoen for kraftig vegetativ vækst og lejesæd, og det sikrer, at rapsen har kvælstof til rådighed ved frøfyldning. Lejesæd skal undgås, fordi afgrøden kommer til at skygge for sig selv, og det reducerer fotosyntesen i frøfyldningsfasen.

Hvis man til en kraftig rapsmark vælger kun at udbringe en beskeden mængde kvælstof ved første tildeling, bør der ikke gå længere end cirka tre uger, før anden tildeling sker. Ellers er der risiko for, at afgrøden »løber tør« for kvælstof.

I tabellen ses forslag til delingsstrategi for kvælstof til en forholdsvis kraftig udviklet vinterraps, som det typisk ses i foråret 2023.

Husk svovl til vinterraps

Vinterraps har et svovlbehov på 30 til 40 kg pr. hektar (svarende til cirka 20 procent af kvælstofbehovet), som skal tilføres sammen i handelsgødning. Det er vigtigt, at mindst halvdelen af denne mængde udbringes ved den første tilførsel af kvælstof.

Brug derfor en kvælstoftype med et højt indhold af svovl i forhold til kvælstof. Det gælder især, hvis en del af kvælstoftilførslen dækkes af gylle. Svovlsur ammoniak kan være et oplagt valg, men vær opmærksom på, at denne gødningstype kan være vanskelig at sprede jævnt på stor arbejdsbredde. Især i en lav dosering.

Læs også