Engbrandbæger i fremgang

Engbrandbæger har haft fremgang både på flerårige græsmarker og på naturarealer, grøftekanter og ruderater. På græs bortselekterer dyrene normalt engbrandbæger, men i ensilage og hø har de ikke denne mulighed.

Engbrandbæger er to- til flerårig. Engbrandbæger spirer primært frem om foråret og bruger det første år til at danne en roset. Blomstringen sker i juli-august i plantens 2. leveår.

Hvor der er vår- eller engbrandbæger på udyrkede naboarealer, kan det være hensigtsmæssigt at begrænse spredning af frø fra disse planter ved at slå arealerne. Braklagte arealer må slås selektivt i forbudsperioden for slåning 1. maj til 31. juli, såfremt giftige ukrudtsarter som brandbæger forekommer. Det afslåede plantemateriale må ikke fjernes fra marken. Slåningen skal ske før frøsætning, det vil sige i april-maj, hvor der er vårbrandbæger og i begyndelsen af juli, hvor der er engbrandbæger.

Læs også