Grovfodersituationen: Fra turbulens til gode udbytter

Efter et turbulent grovfoderår ser det ifølge KvægrådgivningDanmark ud til, at der bliver rigtig god avl såvel i majs som græs.

Arkivfoto

KvægrådgivningDanmark sætter i deres seneste nyhedsbrev fokus på den aktuelle grovfodersituation, som tegner fornuftigt, hvis man følger en række anbefalinger.

De peger blandt andet på, at mange er langt nede i grovfoderbeholdninger. Så langt de fleste steder anbefales det ikke at sætte høj stub i majsen. 20-25 centimeters stubhøjde betyder ofte, at der kan spares på halmen i foderrationen, lyder det fra KvægrådgivningDanmark.

Det anbefales at undgå at høste, før majsen er klar, da der er en voldsom tilvækst i antal foderenheder pr. hektar ved at øge tørstofprocenten fra 30 procent til 34. KvægrådgivningDanmark slår fast, at sammen med en lavere stub kan der ofte høstes cirka 1.000 foderenheder mere pr. hektar.

Kig på majsen

Ifølge KvægrådgivningDanmark ser det ud til i år, at tidligt såede majs – i perioden 20. april-1. maj – bliver noget tidligere klar end de sent såede. Kolberne er fint udviklede på disse. De sent såede majs er i år, en del steder, meget høje planter med knap så udviklede kolber.

Så ud og kig i marken, lyder opfordringen. Det er nemlig ved at være tid til udtagning af majsplanter til frisk-majs-analyse, som foregår på følgende måde:

  • Udvælg tre repræsentative placeringer diagonalt i marken
  • Udtag tre planter hvert sted med den forventede stubhøjde
  • Saml planterne i en sæk og indlever med følgende informationer: navn, lokalitet, CHR-nummer, sådato, marknummer, sort og stubhøjde.
  • Kontakt din kvæg- eller grovfoderrådgiver inden indlevering af majsplanter til analyse.

Herved får man et billede af, hvor langt planten er i udvikling, hvilket gør det nemmere at beslutte en forventet høstdato ud fra vejrudsigten.

Normalt stiger tørstofprocenten 2,5 i gennemsnit pr. uge. Men KvægrådgivningDanmark fremhæver, at i varme perioder som nu er fire til fem enheder ikke urealistisk på en uge.

Græsmarkerne kompenserer

KvægrådgivningDanmark kommer også ind på, at man i år tydeligt har set, hvordan græsmarker kan kompensere for manglende græs i 2. slæt. Mange har således høstet nogle meget store 3. og 4. slæt, da først regnen kom.

Et råd fra KvægrådgivningDanmark er, at man afslutter græsmarker senest den 10.10. klokken 10 og undlader at sætte lavere stub end otte centimeter.

De nævner derudover, at det mange steder kan anbefales at supplere beholdninger med at høste et efterslæt på frøgræsmarker. Der har været en god genvækst på de fleste frøgræsmarker, og det er særdeles velegnet til kviefoder.

Læs også