bannerPos

Fremtiden er mange letvægtsrobotter

Kristian Warming har sammen med sin bror, Jens Warming, udviklet teknikken bag FarmDroid siden 2011. – Nu er vi klar til at gå kommercielt både herhjemme og i Tyskland, fortæller han. Fotos: Jørgen P. Jensen

Jørgen P. Jensen

Journalist (Planter og udland)
09-06-2019 08:00
- Danske landmænd er blandt verdens bedste til ny teknik, siger Richa Misri, der er bestyrelsesformand for firmaet bag den nye FarmDroid-markrobot. En teknologi som nu kører ude i praksis – blandt andet på Sydfyn.

Solen skinner på de store vandrette solceller, og robotten kører frem i roligt gangtempo, mens små stålharver svipper ud og ind i roerækkerne.

FarmDroid-markrobotten er i arbejde og fjerner ukrudtet både i og imellem roerækkerne.

Det er så grønt og vedvarende, som det kan blive.

- I de kommende år vil mange herbicider få frataget deres godkendelse, og behovet for en anden form for ukrudtsbekæmpelse vil blive enormt, vurderer Richa Misri, der som bestyrelsesformand står i spidsen for organisationen bag den nye FarmDroid-markrobot.

- Danske landmænd vil gerne hjælpe miljøet, og de er samtidig blandt verdens bedste til at tage ny teknik i praktisk brug. Så vi ser en stor fremtid for FarmDroid både herhjemme og også i udlandet.

 

Som en mobiltelefon

De store landbrugsmaskinfabrikanter som John Deere og andre er naturligvis også i gang med deres robotudvikling.

- Men deres er store, tunge og komplicerede som traktorer. Vi tror på lette robotter, der ikke påvirker jordens struktur – som FarmDroid, der er let og enkel, fortæller Richa Misri, der også arbejder med robotter i firmaet Universal Robots i Odense.

- Vores mål er, at markrobotten skal være lige så enkel at betjene som en mobiltelefon – hverken mere eller mindre. Alle skal kunne betjene dem, og landmanden vil have et større eller mindre antal alt efter hans areal og behov.

- Vi vil gøre arbejdet lettere for landmændene, så de kan brug deres energi og tanker på at udvikle bedriften. Men vi vil helt klart også bidrage til et renere miljø og et bedre klima, fastslår Richa Misri.

 

Mange på vej

FarmDroid er nu ude i praktisk landbrug 12 steder rundt i landet – blandt andet i det økologiske landbrug hos Hans Erik Jørgensen og Kirsten Rasmussen ved Jordløse på Sydfyn.

- Til september har vi robotten med på udstilling i Tyskland, og vi har en stor udviklingsafdeling i arbejde i Odense.

- Så vores forventning er, at et stort antal FarmDroid-robotter kommer ud i praksis i den kommende tid, slutter Richa Misri.

Danmarks drænsystem er en stor og vigtig national investering

Dræningen af en stor del af landbrugets arealer har en samlet værdi af 26 milliarder kroner. Det må være et krav til en ny vandløbslov, at vi bevarer værdien af denne nationale investering, mener formanden for Danske Vandløb.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken, og kommer med forslag til løsningsmuligheder.

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

- Hvis vi kunne dræne himlen, så gjorde vi det

Dræningsgrejet er blevet opdateret væsentligt hos SM Entreprenørfirma A/S i Roslev på Salling. Men lige nu er alles fokus på at få bjerget årets høst.

Historiske merudbytter for svampebekæmpelse i vinterhvede

Syv ud af ti landsforsøg i vinterhvede er gjort op, og de foreløbige resultater viser, at de ældre sorter skuffer. Heldigvis finder nye vej og gør det godt. Der er dog en stor variation i merudbytter mellem sorterne.

Går i hegnet med fem blade på kniven

Det er højsæson for hegnsklippere landet over på bagkant af høsten. I Sønderjylland huserer Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation, og han har nok at se til.

Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.

Lad os få nogle flere digitale skæverter i stalden

Jeg vil vove den påstand, at hvis vi havde de fornødne digitale løsninger og data, så vil vi kunne eliminere en stor del af de heldbaserede resultater.

Kalkning bør igen komme i fokus

Der er frem til 17. september mulighed for at få tilskud på op til 100 procent til rydning og hegn i visse Natura 2000-områder.
Side 1 af 1613 (32249 artikler)Prev1234567161116121613Next