bannerPos

Fremtiden er mange letvægtsrobotter

Kristian Warming har sammen med sin bror, Jens Warming, udviklet teknikken bag FarmDroid siden 2011. – Nu er vi klar til at gå kommercielt både herhjemme og i Tyskland, fortæller han. Fotos: Jørgen P. Jensen

Jørgen P. Jensen

Journalist (Planter og udland)
09-06-2019 08:00
- Danske landmænd er blandt verdens bedste til ny teknik, siger Richa Misri, der er bestyrelsesformand for firmaet bag den nye FarmDroid-markrobot. En teknologi som nu kører ude i praksis – blandt andet på Sydfyn.

Solen skinner på de store vandrette solceller, og robotten kører frem i roligt gangtempo, mens små stålharver svipper ud og ind i roerækkerne.

FarmDroid-markrobotten er i arbejde og fjerner ukrudtet både i og imellem roerækkerne.

Det er så grønt og vedvarende, som det kan blive.

- I de kommende år vil mange herbicider få frataget deres godkendelse, og behovet for en anden form for ukrudtsbekæmpelse vil blive enormt, vurderer Richa Misri, der som bestyrelsesformand står i spidsen for organisationen bag den nye FarmDroid-markrobot.

- Danske landmænd vil gerne hjælpe miljøet, og de er samtidig blandt verdens bedste til at tage ny teknik i praktisk brug. Så vi ser en stor fremtid for FarmDroid både herhjemme og også i udlandet.

 

Som en mobiltelefon

De store landbrugsmaskinfabrikanter som John Deere og andre er naturligvis også i gang med deres robotudvikling.

- Men deres er store, tunge og komplicerede som traktorer. Vi tror på lette robotter, der ikke påvirker jordens struktur – som FarmDroid, der er let og enkel, fortæller Richa Misri, der også arbejder med robotter i firmaet Universal Robots i Odense.

- Vores mål er, at markrobotten skal være lige så enkel at betjene som en mobiltelefon – hverken mere eller mindre. Alle skal kunne betjene dem, og landmanden vil have et større eller mindre antal alt efter hans areal og behov.

- Vi vil gøre arbejdet lettere for landmændene, så de kan brug deres energi og tanker på at udvikle bedriften. Men vi vil helt klart også bidrage til et renere miljø og et bedre klima, fastslår Richa Misri.

 

Mange på vej

FarmDroid er nu ude i praktisk landbrug 12 steder rundt i landet – blandt andet i det økologiske landbrug hos Hans Erik Jørgensen og Kirsten Rasmussen ved Jordløse på Sydfyn.

- Til september har vi robotten med på udstilling i Tyskland, og vi har en stor udviklingsafdeling i arbejde i Odense.

- Så vores forventning er, at et stort antal FarmDroid-robotter kommer ud i praksis i den kommende tid, slutter Richa Misri.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.

Behov for mere inddragelse af lokal viden i de næste vandområdeplaner

Der er ikke nok fokus på inddragelse af lokal viden i det arbejdsprogram, som beskriver processen i arbejdet frem mod de næste vandområdeplaner, mener man i Landbrug & Fødevarer.

NIR-scanning på fodergangen

Et NIR-system på fuldfodervognen kan både sikre den rette mængde tørstof og en ensartet blanding. Der er dog en række andre ting, der skal styr på, før NIR giver værdi.

Arla holder priserne i ro igen

Det er nu over et år siden, Arla sidst ændrede deres afregningspriser. Mejerijkoncernen oplyser mandag, at man ikke ændrer priserne i juli måned. Dermed er afregningspriserne fortsat på det samme niveau som for et år siden.
Side 1 af 1573 (31449 artikler)Prev1234567157115721573Next