bannerPos

Godt landmandskab går hånd i hånd med rettidighed

Driftsleder Morten Lund Olesen (tv) og direktør Mogens Worre-Jensen ved klimastationen, der blandt andet måler vind, vand, lys, jordtemperatur og luftfugtighed. Via en app kan man altid holde sig orienteret om disse forhold. Klimastationen er opsat i et samarbejde med Danish Agro.

Redaktionen

07-06-2019 11:29
På Vallø Stift er der stort fokus på at få de rette sorter ind i bestræbelserne på at have et sundt sædskifte og et lavt pesticidforbrug.

Rettidighed er et afgørende fokusområde i landbruget på Vallø Stift ved Køge. Her går man systematisk efter de bedste sorter med de bedste egenskaber i bestræbelserne på konstant at reducere pesticidforbruget i et sundt sædskifte.

- Lige nu har vi store forventninger til sorten Informer, og den kan blive vores største hvedesort her på Vallø. Vi har fulgt den i forsøg og afprøvninger, hvor den har vist mange gode egenskaber, siger driftsleder Morten Lund Olesen.

Han fremhæver et højt udbyttepotentiale, et højt proteinindhold og et samtidigt stærkt strå.

- Den har meget fine egenskaber, og den skal ikke behandles så meget. En sund sort er der mindre risiko ved, og alt tyder på, at Informer er en sort, der kan holde til lidt mere.

Morten Lund Olesen kan lige nu glæde sig over, at arealerne med Informer står særdeles godt.

- Den har en kraftig vækst og kom supergodt fra start i efteråret. Her i foråret har den ligeledes udviklet sig helt, som vi ønsker, og det har været en fornøjelse at følge den.

Hvedeavl baseret på to sorter

Morten Lund Olesen er driftsleder i Dansk Landbrugs Management, DLM A/S med ansvar for markbruget på Vallø Stift, der består af 1.250 hektar agerjord af jordbundstype JB6 i gennemsnit. Jorden drives med et alsidigt sædskifte med stort fokus på sædskiftets betydning for jordens frugtbarhed, afgrødernes sundhed og dermed færre omkostninger og højere udbytter.

Afgrøderne i sædskiftet er vinterhvede, vårbyg, vinterraps, engrapgræs, rødsvingel, hvidkløver samt roer. Der drives desuden 130 hektar med økologisk planteavl, hvor afgrøderne er havre, hvede, græs og bælgsæd.

- Vores hvedeavl er altid baseret på to sorter, hvoraf Informer i år udgør cirka to tredjedele med 170 hektar, fortæller driftslederen, der er vært for en storskalademo for Nordic Seed med fire nye sorter anlagt i store parceller.

Sorterne er Informer, Chevignon, RGT Universe og Kvarn.

I den virkelige verden

Agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed besigtiger ved dagens besøg på Vallø parcellerne sammen med markedsdirektør Christian Hjerpsted fra Danish Agro.

- De tre førstnævnte sorter, vi har fået anlagt i storskalademo her på Vallø, er alle sorter til kommende sæson udvalgt med baggrund i meget høje udbytter igennem de sidste års landsforsøg og værdiafprøvninger med et samtidig stort fokus på stråstyrke og sundhed. For den sidste sorts, Kvarns, vedkommende er det fortsat en »up coming« sort fra Nordic Seeds egen forædling, som er målrettet brødhvedeavleren med et godt udbytte, et kort stift strå og gode bageegenskaber, siger hun.

Informer er ifølge Vibeke Fabricius en meget højtydende sort i både hektokilogram og protein og er derfor interessant til både opfodring og brød.

Chevignon er også højtydende og sund. I marken er de to sorter visuelt meget forskellige i nuance og vækstform i løbet af sæsonen.

- Ligesom vi anbefaler forskellige sorter til forskellige forventede såtidspunkter, er det i sædskifter med en høj hvedeandel også vigtigt at være opmærksom på risikospredning ved høsttide. Med Chevignon får man en sort, der er moden en lille uge tidligere end andre sorter på markedet, siger Vibeke Fabricius.

RGT Universe var én af de højstydende sorter i landsforsøgene sidste år. Sorten er en god all round-sort på alle parametre. Alle sorter i demoen på Vallø anbefales i det almindelige såvindue for hvede i perioden fra cirka 10. september og en måned frem.

- Til det helt tidlige såtidspunkt i september anbefaler vi jo den velkendte og stabilt godtydende Torp, mens vi til det helt sene såtidspunkt og under lidt mere fugtige forhold har Kalmar som et rigtig godt bud, lyder det fra agronomen.

Driftsleder Morten Lund Olesen tilføjer.

- Det er spændende at se, hvordan sorterne udvikler sig i forhold til hinanden, lige fra planterne kommer op af jorden og frem til høst. Her kan vi se dem hen over varierende jordtyper i løbet af hele sæsonen, hvor de behandles ligesom vores »egne« marker.

- Vi måler udbyttet i sorterne på brovægt til høst. Det er forsøg på landmandsniveau i den virkelige verden, og det er meget nyttigt til at give gode indikationer af, hvad de forskellige sorter kan præstere på forskellige lokaliteter og jordtyper, siger Morten Lund Olesen.

Er blevet bekræftet

Christian Hjerpsted fra Danish Agro i Gadstrup er ligeledes glad for sortsdemoerne i storskala.

- Efter 10 års udviklings- og forædlingsarbejde er det spændende at se sorterne i virkeligheden og nyttigt at have et godt sammenligningsgrundlag.

- Vi er blevet bekræftet i dét, forsøgene har vist, nemlig at Informer har et stort potentiale, og vi mærker allerede nu en stor interesse for såsæd og et godt salg.

- Det skyldes ikke mindst dens høje proteinindhold, men også dens øvrige gode egenskaber, i særdeleshed dens gode sundhed samt at den er stærk i strået, påpeger han. At sorten samtidig er optaget på brødhvedelisten med p.t. positive indikationer på gode bageegenskaber fra møllernes side, er meget positivt. Her står vi pludselig med en meget højtydende sort i både protein og hektokilogram pr. hektar, som er velegnet både som brødhvede og til opfordring.

For Morten Lund Olesen er det spændende konstant at have fokus på nye sorter.

- Vi kunne måske godt vælge at køre videre med de kendte sorter. Men vi ved, at alting har sin tid, og vi skal have øje på fremtidens sorter. Vi skal understøtte udviklingen og afprøvningen, og vi vil gerne medvirke til, at vi får de allerbedste sorter frem.

Sharefarming

DLM A/S begyndte som et driftsselskab ved etableringen for snart 20 år siden, og i 2013 blev der åbnet for nye samarbejdspartnere med muligheden for såkaldte sharefarming-aftaler.

- Det er et system, der er udviklet i England i 60’erne som et alternativ til forpagtning. Ejeren af jorden indgår et samarbejde med DLM om driften af jorden eller hele ejendommen. Indtægter og udgifter indgår i en pulje, som fordeles efter aftale, og parterne har derfor en fælles interesse i at optimere driften, forklarer Mogens Worre-Jensen.

- Det er et interessant system, specielt når man tager i betragtning, at 30-40 procent af den danske landbrugsjord drives af forpagtere. Jeg tror, det er positivt, at begge parter har en fælles interesse i driften af ejendommen, fordi man deler resultatet. Det kan også være med til at lette generationsskifte-problematikken, som mange står med i dag.

- Systemet medvirker til, at man kan arbejde langsigtet og udvikle virksomheden, og det åbner for interessante samarbejder, sparring og gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft. Det er vigtigt, at vi i fremtiden evner at få unge mennesker til at gå ind i landbrugserhvervet.

- Sharefarming er endnu ikke særlig udbredt i Danmark, men jeg tror på, at det vil komme, siger Mogens Worre-Jensen, der har gode erfaringer med systemet.

 

hl

 

Bestiller fabriksny Hoegild vertikalblander for anden gang

Sønderjysk bedrift med 400 årskøer investerer i en fabriksny Hoegild vertikalblander på 32 kubikmeter. Den erstatter en fire år gammel blander, der er helt magen til og har blandet 25 tons fuldfoder om dagen.

Genopbygget fuldfoderblander kører fint efter fem år

En genopbygget Hoegild Edition vertikalblander holder lige så godt som en fabriksny, viser fem års erfaring hos vestjysk mælkeproducent med 300 årskøer.

Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter

I et forsøg med kunstig smitte af meldrøjer i rug var der i år færrest angreb i de afprøvede KWS-sorter.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.
Side 1 af 1607 (32132 artikler)Prev1234567160516061607Next