bannerPos

Jordbearbejdning før vårsæd kun tilladt på JB 7-9

Det er her midt i oktober kun tilladt at foretage jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder på lerjord JB 7-9. På JB 5-6 og JB 10-11 er det først tilladt fra 1. november og på sandjorde JB 1-4 skal der ventes helt frem til 1. februar.
17-10-2019 08:00

Planlægges vårsæd på en mark, skal man være opmærksom på, hvornår der må foretage jordbearbejdning. Således skriver LMO i deres Afgrødenyt og fremhæver, at reglerne for jordbearbejdning afhænger af jordtypen, men at der dog er en række undtagelser fra reglerne.

Hovedregel for jordbearbejdning er, at der ikke må foretages jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder fra høst til henholdsvis 1. oktober på lerjord (JB 7-9), 1. november på lerjord (JB 5-6 og JB 10-11) samt 1. februar på sandjord (JB 1-4)

Reglerne gælder for alle bedrifter, der dyrker mindst 10 hektar, og har en samlet omsætning på over 50.000 kroner fra plante- og /eller husdyravl.

Der er en række undtagelser fra reglerne om jordbearbejdning. Herunder blandt andet på arealer, hvor der etableres pligtige, MFO-, husdyr- eller målrettede efterafgrøder, eller hvis der samme år har været dyrket, eller hvor der det kommende år skal dyrkes visse gartneriafgrøder, flerårige vedplanter eller sukkerroer. LMO anbefaler, at man kontakter sin planteavlskonsulent, hvis man har nogle af ovennævnte afgrøder eller forhold.

Nedvisning

Nedvisning af ukrudt og spildfrø på arealer omfattet af forbuddet mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder, må ske fra 1. oktober.

Arealer med MFO-efterafgrøder, pligtige-, husdyr- eller målrettede efterafgrøder er der fastsat specifikke krav for tidspunkter for destruktion. De er derfor ikke omfattet af det generelle forbud mod jordbearbejdning forud for vårsæd.

På arealer, hvor der har været dyrket disse typer efterafgrøder, må der pløjes, eller de må på anden måde destrueres. Det gælder fra 20. oktober for pligtige- husdyr- og målrettede efterafgrøder, fra 29. oktober for MFO-græsefterafgrøder, hvor udskudt høstdato til 3. september er indsendt og fra 21. oktober til 2. november for MFO-efterafgrøder etableret i perioden 26. august til 7. september.

Frivillige efterafgrøder er ikke undtaget fra reglerne

Ved etablering af frivillige efterafgrøder, må der foretages en let jordbearbejdning. Efterfølgende jordbearbejdning følger datoerne for jordbearbejdningsreglerne, henholdsvis 1. oktober for JB 7-9, 1. november for JB 5-6 og 10-11 og 1. februar for JB 1-4.

Jordbearbejdning omfatter i denne sammenhæng alle former for bearbejdning af jorden, der har til hensigt at bearbejde jorden eller afgrødestubben, for eksempel pløjning og harvning.

Høst, presning, indsamling af halm, kalkning, tromling, overfladisk halmstrigling, der har til formål at fordele halmen jævnt på arealet, etablering og vedligeholdelse af dræn samt nedfældning af gylle på udlægsgræs efter korn eller helsæd anses ikke som jordbearbejdning.

hl

Nyt it-samarbejde bliver til Terra Connect

DLG Connect skifter navn, efter Velas er indtrådt i ejerkredsen med købet af 40 procent af aktierne fra DLG. Samtidig flytter medarbejderne ind i Velas’ lokaler i Vissenbjerg.

- Vi vil gøre branchen verdensførende

En ny national klynge indenfor fødevarer og bioressourcer er født. Med tårnhøje ambitioner i bagagen, er klyngen klar til at hjælpe danske virksomheder til vækst.

Større område, mere specialisering

Mens Agroteks comeback som Valtra-forhandler i Vendsyssel har givet vokseværk for både dækningsområde og medarbejderstab, har det også givet maskinforhandleren en størrelse, der giver bedre mulighed for specialisering, som skal komme både nye og gamle kunder til gode.

Erfaringer med par- og gruppevis opstaldning af kalvene

Måske er det kalvestaldens tur til en opdatering. I hvert fald vælger flere og flere at opstalde deres kalve par- eller gruppevis. En jordbrugsteknologstuderende har besøgt en række konventionelle landmænd og hørt deres erfaringer med opstaldningsformen.

Stadig pæn investeringslyst i landbruget

På trods af coronaens konsekvenser er der fortsat lyst til at investere hos landmænd. Sådan lyder det fra to virksomheder i det vestjyske.

Boligejerne får skattelettelser fra 2021 til 2024

De nye boligskatteregler, som skulle træde i kraft i 2021, udskydes nu til 2024. Det betyder, at ejendomsværdiskatten vil falde, og at ejendomsskatten stiger mindre end forventet mellem 2021 og 2024.

Ny modtageplads i Høng

DLF Raps laver ny modtageplads samt lager nær Høng på Vestsjælland.

- Det er saftsuseme noget svineri

Hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at det er en klokkeklar politisk beslutning at droppe år 1900 som referenceår i vandplanerne.
Side 1 af 1850 (36992 artikler)Prev1234567184818491850Next