Pres på jordprøverne

Sagro har været nødt til at ansætte vikarer for at kunne følge med.

Ser man et sted i det danske landskab en lille myreflittig ATV drøne rundt inde på en mark, er det langt fra sikkert, at det er gårdens teenager, der er på markræs.


Nej, det er lige så sandsynligt, at det er en af rådgivningsvirksomheden Sagros folk, der er rundt for at udtage jordprøver. Og selv om Sagros aktiviteter normalt koncentrerer sig om det midt- og vestjyske, vil man let kunne træffe en af de fem køretøjer nede ved den tyske grænse, ved Limfjorden – eller på Langeland.

 

- Vi har ikke haft opgaver på Sjælland – endnu, siger planterådgiver Erik Kjeldsen, Sagro.

 

Det kommer dog nok til at ske - ikke mindst i kraft af samarbejdet med og det delvise ejerskab af Økologirådgivning Danmark, der sender Sagros folk rundt i landet. Hos økologerne er det både behovet for kalk og muligheden for at tildele kalium, der afklares med jordbundsprøver.

 

Der er pres på jordprøvetagningen i disse uger, og Sagro har ikke selv haft tilstrækkeligt med personale til at kunne løse opgaverne og har derfor haft vikarer til at løse nogle af opgaverne for at kunne følge med til efterspørgslen.
 
Mangan eller mangel
Jorden forsures langsomt af planternes vækst, og jordprøverne fastlægger det præcise behov for tildeling af kalk, så den optimale pH-værdi genoprettes. Samtidig afslører jordprøverne også behovet for næringsstofferne fosfor, kalium og magnesium, som er vigtige byggesten i planternes vækst.

 

- En stor del af jordprøverne udtages umiddelbart efter høst, mens prøverne lige nu også giver dugfriske kali-tal. Kalium er ret flygtigt, og forårsudtagningen fastligger det rette niveau af kalium i jorden, hvilket er specielt vigtigt ved dyrkning af kartofler, siger Erik Kjeldsen.
Indholdet af fosfor i jorden er langt sværere at flytte på. Man siger, at det tager en generation at bringe fosfortallet i bund, og derefter en generation at genoprette balancen igen.
 
Mere intelligent landbrug
Stadig flere landmænd vil have en præcis vurdering af deres marker for at kunne kalke og gøde mere intelligent og effektivt.

 

Her tilbyder Sagro GPS jordprøver. Her er der tale om udtagning af et langt hyppigere antal prøver, end ved de traditionelle jordbundsprøver.

 

Prøverne ender ud med en GPS-fil, som landmanden kan indlæse i traktorcomputeren. Herefter kan kalken tilføres præcist, der hvor jorden mangler det. Ud fra GPS-jordprøverne udarbejdes også tildelingsfiler til præcis kaliumtildeling.

 

- Det er et produkt, der bliver efterspurgt stadig flere kartoffelavlere, siger Erik Kjeldsen.
 

Læs også