bannerPos

Bayer: Vigtigt at sætte ind mod græsser i foråret

Enårigt rapgræs kommer ud som det suverænt største og mest udbredte græsproblem efterfulgt af rajgræsser.
13-02-2020 09:42

Over fire hundrede landmænd fordelt på hele landet deltog op til nytår i Bayers undersøgelse af problematisk ukrudt og de valgte løsninger til bekæmpelse både i efteråret og foråret.

Mere end fire hundrede landmænd har deltaget i Bayers undersøgelse om ukrudt og valgte løsninger til bekæmpelse. Ligeledes er de blevet spurgt til graden af ubehandlet areal og forventet omsåning rundt om i landet, som følge af det våde efterår.

Tilsammen vurderer Bayer, at svarene giver en god indsigt i, hvad der skal ske her i det tidlige forår.

Det våde efterår har haft konsekvenser

Det våde efterår medførte, at mange, navnlig i det midt- og nordjyske, ikke fik behandlet deres vintersæd tilstrækkeligt og derfor skal være særligt opmærksomme her i foråret. Vest for Storebælt kom kun seks ud af ti i mål med behandlingen, og op mod 30 procent i Nordjylland kom nærmest ikke ud. Anderledes på Sjælland hvor tre ud af fire kom mere eller mindre i mål, og hvor kun få (14 procent) ikke fik behandlet.  

Tages undersøgelsen til troende, er det op imod 190.000 hektar vintersæd, som må forventes ikke eller kun delvist at være ukrudtsbehandlet i efteråret. 

En del omsåning

Ud over manglede efterårsbehandling forventer en del også at skulle omså i varierende grad. Her er det igen Sjælland, som ser ud til at slippe nådigst, mens hovedparten i resten af landet forventer omsåning i større eller mindre grad.

Kun 30 procent af de adspurgte i Nordjylland forventer ikke at skulle omså. Det indikerer, at op mod 70.000 hektar vintersæd kan være omfattet af mere eller mindre omsåning.

Den milde vinter har efterfølgende rettet en hel del på afgrøderne, efter undersøgelsen er afsluttet, men regn og fugt er fortsat en stor trussel i de ramte områder.

Når det kom til efterårsløsninger, var Boxer og DFF de mest anvendte (8 ud af 10), mens Bayers nye efterårsmiddel, Mateno Duo, var med hos hver syvende og navnlig i blanding med Boxer.

Enårigt rapgræs og kamiller topper »problemlisten«

I undersøgelsen spurgtes ind til problemer med fem typiske græsser og bredbladede ukrudtsarter. Enårigt rapgræs kommer ud som det suverænt største og mest udbredte græsproblem efterfulgt af rajgræsser. Derefter kommer de virkelige vanskelige ukrudtsarter, væselhale og agerrævehale, som er et større problem på Sjælland end i det øvrige land.

For de bredbladede arter er kamiller, burresnerre og fuglegræs udbredte hos langt de fleste. Storkenæb er et stigende problem over hele landet, mens kornblomst er mest udbredt i Nordjylland.

I gennemsnit angiver landmænd knap fem problem-ukrudt ud af de ti nævnte fordelt nogenlunde ens hen over landet primært på græsser og bredbladet ukrudt.

Foråret kræver græsmidler

Med den foreløbig milde vinter er det vigtigt at sætte ind mod græsser også i foråret.

Samtlige adspurgte forventer at anvende et eller flere græsmidler til foråret i hveden og typisk Cossack OD solo, som 35 procent foretrækker, efterfulgt af Broadway og derpå blandinger af de to produkter og Atlantis m.fl.

Bayer anbefaler, at græsser bekæmpes i foråret, så snart det er muligt at færdes på marken. Jo tidligere jo bedre effekt. For eksempel når temperaturen rammer fem plusgrader, og der ikke er udsigt til frost de efterfølgende dage.

Det er en god idé at tilsætte flydende gødning mod væselhale og agerrævehaler, som forsøg har vist, og så i øvrigt sprøjte på tørre planter for maksimal effekt.

Bredbladet ukrudt +

Løsning

Hvis ubehandlet i efteråret

Opfølgning hvis behandlet i efteråret

Kommentar*

Enårig og alm. Rapgræs

Cossack OD

Min 0,6 l/ha

0,5 l/ha

Blomstrende græsser øges til 0,7 l/ha.

DFF

0,06 l/ha

 

Kan blandes med CCC i hvede.

Vindaks

Cossack OD

 

0,5 l/ha

 

Hussar Plus OD

0,1 l/ha

Rajgræs

Cossack OD

0,75-0,93 l/ha

0,6 l/ha

Små planter og lille bestand ellers øges dosis til mere end 0,6 l/ha.

Hejre

Cossack OD

 

0,75 l/ha

Behandl tidligt. Følg evt. op 10-14 dage senere. Ofte randbehandling.

Rævehale

Atlantis OD

0,9 l/ha

0,9 l/ha

Bekæmpelse bør være indledt om efteråret med Boxer. Topik eller Primera Super. Anvend ikke SU midler flere gange pr. Vækstår.

Cossack OD

0,93 l/ha

Tilsætning af  30 l flydende N-gødning kan øge effekten på vanskeligt bekæmpelige bestande. Kør ved vækststart.

Væselhale

Cossack OD

 

0,93 l/ha

Tilsætning af  30 l flydende N-gødning kan øge effekten markant. Kør ved vækststart.

Væselhale kan ikke forventes bekæmpet helt i korn om foråret.

Anbefalinger til ukrudtssprøjtninger. Kilde: Bayer

hl

Seks milliarder i garantier skal hjælpe eksportvirksomhederne gennem krisen

EKF Danmarks Eksportkredit er klar til at stille garantier for udlån til både danske eksportvirksomheder, der er ramt af krisen, og deres underleverandører.

Aktivister viser disrespekt for coronakrisen

- Vi oplever en stigende tendens til, at aktivister færdes uden tilladelse på vores ejendomme og måske endda begår indbrud i staldene hos vores medlemmer. Det opfatter jeg som intet mindre end disrespekt for coronakrisen, og jeg er forarget. Sådan lyder det fra formand i Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, der oplyser, at to personer for få dage siden blev taget på fast gerning hos et af foreningens medlemmer.

John Deere finsnitter på demotur

Nu bliver der mulighed for at komme ud at køre med John Deeres nye finsnitter, model 9700, der blev lanceret sidste år til Agritechnica. Demoturen starter i Sønderjylland og fortsætter op igennem Jylland i hele græssæsonen.

Stabilitet er kodeordet

En mere stabil stak bør være hovedformålet ved at anvende ensileringsmiddel, mens midler med kvalitetsforbedrende effekter kræver ekstra påpasselighed, mener kvægrådgiver.

Ensilage uden spild

Med rettidig omhu, omhyggelighed og ensileringsmiddel sikrer Per Sørensen, Glejbjerg, sig grovfoder af høj kvalitet og næsten uden spild.

Sælg noget korn

AgroMarkets mener, at man bør have solgt 75 procent af 2020-kornhøsten nu. Maltbyggen skal man dog holde på, mener analysehuset.

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.
Side 1 af 1812 (36235 artikler)Prev1234567181018111812Next