bannerPos

Bayer: Vigtigt at sætte ind mod græsser i foråret

Enårigt rapgræs kommer ud som det suverænt største og mest udbredte græsproblem efterfulgt af rajgræsser.
13-02-2020 09:42
Over fire hundrede landmænd fordelt på hele landet deltog op til nytår i Bayers undersøgelse af problematisk ukrudt og de valgte løsninger til bekæmpelse både i efteråret og foråret.

Mere end fire hundrede landmænd har deltaget i Bayers undersøgelse om ukrudt og valgte løsninger til bekæmpelse. Ligeledes er de blevet spurgt til graden af ubehandlet areal og forventet omsåning rundt om i landet, som følge af det våde efterår.

Tilsammen vurderer Bayer, at svarene giver en god indsigt i, hvad der skal ske her i det tidlige forår.

Det våde efterår har haft konsekvenser

Det våde efterår medførte, at mange, navnlig i det midt- og nordjyske, ikke fik behandlet deres vintersæd tilstrækkeligt og derfor skal være særligt opmærksomme her i foråret. Vest for Storebælt kom kun seks ud af ti i mål med behandlingen, og op mod 30 procent i Nordjylland kom nærmest ikke ud. Anderledes på Sjælland hvor tre ud af fire kom mere eller mindre i mål, og hvor kun få (14 procent) ikke fik behandlet.  

Tages undersøgelsen til troende, er det op imod 190.000 hektar vintersæd, som må forventes ikke eller kun delvist at være ukrudtsbehandlet i efteråret. 

En del omsåning

Ud over manglede efterårsbehandling forventer en del også at skulle omså i varierende grad. Her er det igen Sjælland, som ser ud til at slippe nådigst, mens hovedparten i resten af landet forventer omsåning i større eller mindre grad.

Kun 30 procent af de adspurgte i Nordjylland forventer ikke at skulle omså. Det indikerer, at op mod 70.000 hektar vintersæd kan være omfattet af mere eller mindre omsåning.

Den milde vinter har efterfølgende rettet en hel del på afgrøderne, efter undersøgelsen er afsluttet, men regn og fugt er fortsat en stor trussel i de ramte områder.

Når det kom til efterårsløsninger, var Boxer og DFF de mest anvendte (8 ud af 10), mens Bayers nye efterårsmiddel, Mateno Duo, var med hos hver syvende og navnlig i blanding med Boxer.

Enårigt rapgræs og kamiller topper »problemlisten«

I undersøgelsen spurgtes ind til problemer med fem typiske græsser og bredbladede ukrudtsarter. Enårigt rapgræs kommer ud som det suverænt største og mest udbredte græsproblem efterfulgt af rajgræsser. Derefter kommer de virkelige vanskelige ukrudtsarter, væselhale og agerrævehale, som er et større problem på Sjælland end i det øvrige land.

For de bredbladede arter er kamiller, burresnerre og fuglegræs udbredte hos langt de fleste. Storkenæb er et stigende problem over hele landet, mens kornblomst er mest udbredt i Nordjylland.

I gennemsnit angiver landmænd knap fem problem-ukrudt ud af de ti nævnte fordelt nogenlunde ens hen over landet primært på græsser og bredbladet ukrudt.

Foråret kræver græsmidler

Med den foreløbig milde vinter er det vigtigt at sætte ind mod græsser også i foråret.

Samtlige adspurgte forventer at anvende et eller flere græsmidler til foråret i hveden og typisk Cossack OD solo, som 35 procent foretrækker, efterfulgt af Broadway og derpå blandinger af de to produkter og Atlantis m.fl.

Bayer anbefaler, at græsser bekæmpes i foråret, så snart det er muligt at færdes på marken. Jo tidligere jo bedre effekt. For eksempel når temperaturen rammer fem plusgrader, og der ikke er udsigt til frost de efterfølgende dage.

Det er en god idé at tilsætte flydende gødning mod væselhale og agerrævehaler, som forsøg har vist, og så i øvrigt sprøjte på tørre planter for maksimal effekt.

Bredbladet ukrudt +

Løsning

Hvis ubehandlet i efteråret

Opfølgning hvis behandlet i efteråret

Kommentar*

Enårig og alm. Rapgræs

Cossack OD

Min 0,6 l/ha

0,5 l/ha

Blomstrende græsser øges til 0,7 l/ha.

DFF

0,06 l/ha

 

Kan blandes med CCC i hvede.

Vindaks

Cossack OD

 

0,5 l/ha

 

Hussar Plus OD

0,1 l/ha

Rajgræs

Cossack OD

0,75-0,93 l/ha

0,6 l/ha

Små planter og lille bestand ellers øges dosis til mere end 0,6 l/ha.

Hejre

Cossack OD

 

0,75 l/ha

Behandl tidligt. Følg evt. op 10-14 dage senere. Ofte randbehandling.

Rævehale

Atlantis OD

0,9 l/ha

0,9 l/ha

Bekæmpelse bør være indledt om efteråret med Boxer. Topik eller Primera Super. Anvend ikke SU midler flere gange pr. Vækstår.

Cossack OD

0,93 l/ha

Tilsætning af  30 l flydende N-gødning kan øge effekten på vanskeligt bekæmpelige bestande. Kør ved vækststart.

Væselhale

Cossack OD

 

0,93 l/ha

Tilsætning af  30 l flydende N-gødning kan øge effekten markant. Kør ved vækststart.

Væselhale kan ikke forventes bekæmpet helt i korn om foråret.

Anbefalinger til ukrudtssprøjtninger. Kilde: Bayer

hl

Mild vinter har gavnet europæisk hvede

Vi står overfor en lavere hvedeproduktion i Europa efter voldsomt nedbør hen over efterår gjorde det vanskeligt for europæiske landmænd at så hvede. Til gengæld har vi frem til nu haft en mild vinter, hvilket trods alt har gavnet den hvede der er blevet sået.

Det er ikke landmandens opgave at bevise sin egen uskyld

»Blokerende fejl« i landbrugets EU-ansøgning er med til at vende bevisbyrden om, og det er klart ulovligt – skriver Bæredygtigt Landbrugs chefjurist.

Amerikanske kødpriser rykker op

Nu ser det ud til at de amerikanske kødpriser langt om længe kan følge trop med de prisstigninger vi har oplevet her i Europa siden starten af 2018. Kina har således nu officielt tilladt import af blandt andet fjerkræ fra USA.

Interview skal være med til at sikre et vellykket generationsskifte

Når generationsskiftet sker inden for familien, stilles der ekstra store krav til processen. Østdansk Landboforening & Sagro har udviklet en ny model til at interviewe deltagerne i generationsskiftet for at sikre et succesfuldt skifte, fremgår det af ostdansk.dk.

Omdan din virksomhed til et selskab og udskyd skatten

Særligt for svineproducenter kan der være en skattemæssig gevinst i at omdanne sin virksomhed til et ApS eller A/S, vurderer rådgivningsselskab. Netop nu kan omdannelsen klares skattefrit. 
Side 1 af 1773 (35441 artikler)Prev1234567177117721773Next