Stigende herbicidresistens udfordrer dansk landbrug

En ny rapport fra Aarhus Universitet dokumenterer en bekymrende stigning i herbicidresistente ukrudtsarter.

En ny rapport fra Aarhus Universitet kortlægger en problematisk stigning i antallet af herbicidresistente ukrudtsarter, som udgør en langvarig udfordring for landbruget og kan underminere nuværende ukrudtsbekæmpelsesmetoder, lyder det fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Rapporten, ledet af seniorrådgiver Mette Sønderskov fra Institut for Agroøkologi, afslører, at resistensen er blevet mere udbredt siden 2016.

Forskerne har indsamlet prøver fra hele landet og fundet, at arter som almindelig fuglegræs og lugtløs kamille udviser øget resistens. Italiensk rajgræs, almindelig rajgræs og agerrævehale er også blandt de arter, som landmændene har svært ved at bekæmpe.

Rapporten understreger behovet for at udvikle nye strategier til at håndtere resistensen, såsom diversificerede sædskifter og rotation af herbicider med forskellige virkemekanismer. Anvendelse af præcisionsværktøjer og investering i nye bekæmpelsesmetoder er afgørende for at opretholde produktiviteten i landbruget og beskytte miljøet.

Læs også