Bekæmpelse af septoria: Nu skal der tælles nedbørstimer i hveden

- I de længst udviklede hvedemarker skal der nu tælles dage med nedbør eller timer med fugt i de modtagelige sorter for at fastlægge behovet for bekæmpelse af Septoria, lyder det fra Seges ud fra denne uges markobservationer.

Skoldplet i vinterbygsorten Comeback ved Ringsted fotograferet 3. maj i år af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Rug i vækststadie 37 (fanebladet synligt) ved Ringsted fotograferet 3. maj i år af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Fysiologiske bladpletter i vinterbygsorten KWS Higgins ved Ringsted fotograferet 3. maj i år af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Her i uge 18 har planteavlskonsulenterne igen indberettet deres observationer for skadegørere i markerne til registreringsnettet på Seges. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et kort overblik over ugens observationer landet over.

Vinterhvede

Væksten i denne uge er stadig forholdsvis langsom i mange marker.

I de fleste marker ses forholdsvis lidt Septoria på de nedre blade.

Optællingen af dage med nedbør/timer med fugt starter først i vækststadie 37, hvor fanebladet er synligt, i de mindre modtagelige sorter Informer, KWS Extase, Heerup, Momentum og Pondus. Gulrust kan også udløse en tidlig bekæmpelse, men af de nævnte sorter er kun Heerup gulrustmodtagelig.

Flere sortsblandinger hører også til de mindre septoria-modtagelige sorter. Det gælder blandt andet den mest solgte sortsblanding bestående af KWS Extase, Kvium og LG Skyscraper.

Til tidlig bekæmpelse af Septoria kan anvendes 0,25-0,3 l Prosaro, 0,25-0,3 l Folicur Xpert, 0,25-0,3 l Proline Xpert eller 0,3-0,375 l Orius Max, hvor de førstnævnte midler har bedst effekt mod Septoria.

I nogle marker er også fundet hvedebladplet. Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning anbefales bekæmpelse i modtagelige sorter i vækststadium 31-32 ved over 75 procent angrebne planter. Proline Xpert kan anvendes til bekæmpelse.

Der er i denne uge ikke fundet gulrust i registreringsnettet, men der er i april meldt om gulrust i tre tilfælde fra praksis nemlig i Drachmann på Ærø, i Sheriff ved Horbelev på Falster og i Heerup ved Juelsminde.

Der er heller ikke fundet brunrust.

Der er fundet meldug på en enkelt lokalitet ved Sejet ved Horsens i flere sorter og mest i Chevignon og KWS Extase, hvor der er udløst en bekæmpelse. Der er også fundet meldug ved Sønderborg i KWS Lili og LG Skyscraper samt i Vestjylland i Heerup og LG Skyscraper .

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 30, som er begyndende strækning af hovedskudet ved over 10 procent angrebne planter.

Fra vækststadie 31 med første knæ udviklet anbefales bredspektrede løsninger – hvilket vil sige Prosaro, Proline Xpert, Folicur Xpert eller Orius Max. Der kan eventuelt tilsættes 0,1 l Talius, hvis der er behov for en ekstra god effekt mod meldug. Mest meldug ses oftest på lettere jorder.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 32 med to knæ udviklet.

Vinterbyg

Skoldplet og dernæst bygrust er fortsat mest udbredt. Der er fundet skoldplet i cirka 75 procent af markerne og bygrust i cirka 40 procent af observationerne.

Mest skoldplet er fundet i Neptun og KWS Higgins.

Mest bygrust er fundet i KWS Kosmos, hvor der denne uge er udløst bekæmpelse i knap 60 procent af de ubehandlede marker. Næstmest bygrust er fundet i KWS Meridian og KWS Higgins, hvor der er udløst bekæmpelse i 20-30 procent af de ubehandlede marker.

Svampebekæmpelse i vinterbyg er aktuel fra vækststadie 32, hvor andet knæ er udviklet. I den ekstrem bygrustmodtagelige sort KWS Kosmos (modtagelighedsgruppe 4) anbefales bekæmpelse af bygrust dog fra vækststadie 30. Bygrust anbefales i modtagelige sorter bekæmpet ved over 10 procent angrebne planter frem til blomstring.

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 31, hvor første knæ er udviklet, ved over 10 procent angrebne planter og mindst tre dage med nedbør optalt fra vækststadium 31. Vær især opmærksom på skoldplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning.

Meldug er mindre udbredt, men mest er fundet i Comeback og KWS Patriot, hvor der er udløst bekæmpelse i enkelte marker. Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet fra vækststadie 32 med to knæ udviklet og ved over 25 procent angrebne planter.

Af midlerne Proline/Proline Xpert/Prosaro/Folicur Xpert/Orius Max har de førstnævnte midler bedst effekt mod skoldplet. Mod rust er rækkefølgen omvendt. Er der både meget bygrust og meget skoldplet vælges omkring 0,25 l af Proline Xpert eller Prosaro.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 med første knæ udviklet, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 33 med tre knæ udviklet.

Rug

Der er ikke fundet brunrust og kun fundet meldug på en enkelt lokalitet med rug.

Skoldplet findes i flere marker. Bekæmpelse af skoldplet er aktuel efter nedbør, og såfremt angrebet bevæger sig op ad planterne. Til bekæmpelse kan anvendes 0,25 l Prosaro eller 0,25 l Proline Xpert.

Det gennemsnitlige vækststadie er 33 med tre knæ udviklet. De længst udviklede marker er i vækststadie 37, hvor fanebladet er synligt.

Læs også