Nu flyver bygfluer i vårhvede

Vær opmærksom på at få behandlet forårssået vårhvede mod bygfluer. Fanebladssprøjtningen mod septoria i hvede er i gang mange steder. Svampebekæmpelse i vinterbyg skal til at afsluttes i mange marker.

Bygfluer flyver nu, så vær opmærksom på at få behandlet forårssået vårhvede. Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Seges Gulrust i Benchmark ved Odder fotograferet 27. maj i år af Kirsten Friis Vestergaard, Velas. Septoria på tredje øverste blad i ubehandlet KWS Extase (modtagelighedsgruppe 1) i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 31. maj i år af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Flere steder efter græs er der i dette forår meldt om angreb af stankelbenlarver i vårbyg og andre afgrøder. Her angreb i majs fotograferet 27. maj af Kirsten Friis Vestergaard, Velas. Larverne forpupper sig omkring Sankt Hans, men indstiller ædeaktiviteten omkring Grundlovsdag.

Her i uge 22 har planteavlskonsulenterne igen indberettet deres observationer for skadegørere i markerne til registreringsnettet på Seges. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et kort overblik over ugens observationer landet over.

Vinterhvede

Grundet det usædvanlig fugtige vejr i maj anbefales i år kun Balaya til fanebladssprøjtningen.

Bekæmpelse er anbefalet i vækststadie 39 i alle sorter og sortsblandinger. I ubeskyttede marker, som kun er i vækststadie 37, hvor fanebladet er synligt, anbefales også bekæmpelse med Balaya.

Der vurderes nemlig at være så meget smitte i anden øverste blad, at det er risikabelt at trække sprøjtningen i disse marker.

Balaya er mere kurativ end de hidtidige midler, men der er også grænser for midlets kurative effekt. Balaya må kun anvendes en gang pr. sæson og senest i vækststadium 40, som er før skridning, lige før fanebladets bladskede begynder at strække sig.

Dosis af Balaya til fanebladssprøjtningen anbefales som tidligere angivet øget til 0,6-0,8 l grundet det usædvanlig fugtige vejr.

Højeste dosis anbefales i områder med erfaringsvis meget Septoria i sorter med 2 og 3 i modtagelighed for Septoria.

Meldug findes i 10-15 procent af markerne. Tilfælde af mere udbredte angreb er fundet i flere sorter, men mest er fundet i Chevignon.

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter frem til vækststadie 40 ved over 25 procent angrebne planter. Der kan ved behov tilsættes f.eks. 0,1 l Talius ved bekæmpelse af Septoria. Hveden er nu så fremskreden i udviklingen, at meldugbekæmpelse fremover ikke er aktuel i mange marker.

Der er også meldt om angreb af hvedebladplet i nogle marker.

Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning anbefales bekæmpelse i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter. Til bekæmpelse kan anvendes 0,4-0,5 l Propulse + 0,2 l Orius Max/0,15 l Folicur Xpert. Tilsæt 0,25 l Balaya især i de mest Septoriamodtagelige sorter.

Der er kun en meget sporadisk flyvning af hvedegalmyg.

Det gennemsnitlige vækststadie i vinterhvede er 40, som er lige før fanebladets bladskede begynder at strække sig, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 45 hvor fanebladets bladskede er opsvulmet.

Vinterbyg

Svampesprøjtning i vinterbyg skal udføres før stakkene breder sig ud, så mest muligt svampemiddel kan nå ned til bladene.

Svampebekæmpelse skal derfor til at afsluttes i mange vinterbygmarker.

Skoldplet er stadig mest udbredt, og breder sig fortsat.

Mest skoldplet er fundet i Neptun efterfulgt at KWS Hawking og KWS Patriot, men tilfælde af udbredte angreb er fundet i de fleste sorter.

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter og mindst tre dage med nedbør frem til blomstring. Vær især opmærksom på skoldplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning.

Bygrust er næstmest udbredt, men angrebene breder sig ikke så hurtigt. Tilfælde af mere udbredte angreb er fundet i de fleste sorter.

Bygrust anbefales i modtagelige sorter bekæmpet ved over 10 procent angrebne planter frem til blomstring.

Mest meldug er fortsat fundet i Comeback og KWS Patriot. Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet til fuld gennemskridning ved over 75 procent angrebne planter. Vinterbyggen er nu så fremskreden i udviklingen, at meldugbekæmpelse fremover ikke er aktuel i mange marker.

Til svampebekæmpelse anbefales Propulse-holdige løsninger, dvs. 0,3-0,4 l Propulse blandet med 0,15-0,2 l Folicur Xpert eller blandet med 0,2-0,25 l Orius Max eller blandet med 0,2-0,25 l Comet Pro. Ved meget skoldplet bruges 0,4 l Propulse i blandingen.

Sprøjtefristen for de nævnte midler er: Propulse og Folicur Xpert vækststadie 61 (begyndende blomstring), Comet Pro vækststadie 59 (gennemskridning) og Orius Max vækststadie 69 (blomstring afsluttet).

Det gennemsnitlige vækststadie for vinterbyg er 59, som er gennemskreden, mens de længst udviklede marker er under blomstring.

Rug

Bekæmpelse rettet mod skoldplet er nu ikke længere aktuel.

Der er kun fundet brunrust i tre tilfælde, hvilket svarer til fem procent af observationerne. Brunrust trives bedst ved høj solindstråling, over 20° C og varme nætter med dugdannelse.

Bekæmpelse af brunrust i rug anbefales ved over 10 procent angrebne planter frem til vækststadie 69 (afsluttet blomstring).

Rugmarkerne er nu gennemskredne, og de første marker er begyndt at blomstre.

Vårsæd

Bygfluer flyver nu, så vær opmærksom på at få behandlet forårssået vårhvede

Skoldplet er mest udbredt og er fundet i 20 procent af vårbygmarkerne. Tilfælde af mere udbredte angreb er fundet i flere sorter.

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved 10 procent angrebne planter og fem dage med nedbør optalt fra vækststadie 31, hvor første knæ er udviklet.

Vær især opmærksom på angreb af både skoldplet og bygbladplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning. Bekæmpelsestærsklerne er lavere under disse dyrkningsforhold.

Bygbladplet er fundet i 10 procent af observationerne, og der er udløst bekæmpelse i fem procent af markerne med RGT Planet. Angreb er også fundet i flere andre sorter, men her er ikke udløst bekæmpelse.

Bygbladplet bekæmpes i meget modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter fra vækststadie 30, som er begyndende strækning af hovedskud.

Enkeltstående planter, som er kraftigt angrebne af bygbladplet, skyldes smitte via udsæden. Trods bejdsning vil der være udsædsbåren smitte, som ikke bekæmpes.

Bygrust er mindre udbredt, og der er udløst bekæmpelse i to procent af observationerne.

Af midlerne Proline/Proline Xpert/Prosaro/Folicur Xpert/Orius Max 200 EW har de førstnævnte midler bedst effekt mod skoldplet. Mod rust er rækkefølgen omvendt. Midlerne har svagere effekt mod bygbladplet, hvor Proline og Proline Xpert har bedst effekt. Comet Pro hører til midlerne med bedst effekt mod bygbladplet og har også god effekt mod bygrust og relativ god effekt mod skoldplet. I marker med meget bygbladplet kan derfor anvendes 0,25-0,3 l Comet Pro.

Det gennemsnitlige vækststadie i vårbyg er 30, som er begyndende strækning af hovedskud, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 32 med andet knæ udviklet.

Kartofler

Der er fundet cikader på 27 af 28 lokaliteter og op til i gennemsnit 66-80 pr. limplade, og antallet af cikader er kraftigt stigende på grund af vejrskiftet.

Første bekæmpelse foretages normalt tre til fire uger efter begyndende indflyvning, men i år spirer kartoflerne generelt sent frem, så det forventes at der tidligst skal behandles fire uger efter begyndende indflyvning, som var i uge 20.

Udviklingen af både cikader og kartofler følges fortsat for at fastlægge tidspunktet i år. Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og nymfer.

Læs også