Nu skal septoria bekæmpes i vinterhvede

Snart slut med svampebekæmpelse i vinterbyg. – I vinterhvede er der nu behov for bekæmpelse af septoria, men vær obs. på sprøjtefristen for Balaya, som er vækststadie 40, lyder det fra Ghita Cordsen Nielsen.

Her i uge 21 har planteavlskonsulenterne igen indberettet deres observationer for skadegørere i markerne til Registreringsnettet på Seges Innovation.

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et kort overblik over ugens observationer landet over.

Vinterbyg

Bygrust er nu mere udbredt end skoldplet, og angrebet af bygrust har bredt sig en del i den forløbne uge.

Skoldplet har bredt sig mindre, men nedbøren den seneste tid vil fremme udviklingen.

Svampebekæmpelse i vinterbyg skal nu afsluttes. Sprøjtefristerne er eksempelvis for Propulse vækststadie 61, som er begyndende blomstring, for Orius Max vækststadie 69, som er afblomstring, og for Comet Pro vækststadie 59, som er ved gennemskridning.

Ved behov for svampebekæmpelse omkring skridning anbefales Propulse-holdige løsninger, hvor dosis fastlægges efter smittetryk.

Anvend i intervallet 0,25-0,45 l Propulse blandet med for eksempel 0,2-0,25 l Orius Max. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.

Det gennemsnitlige vækststadie i vinterbyg er nu 63, som er under blomstring, mens de længst udviklede marker er afblomstrede i vækststadie 69.

Vinterhvede

Der er ikke fundet gulrust eller brunrust.

Der er dog 19. maj meldt om kraftige angreb af gulrust i den ældre meget modtagelige sort Kalmar ved Randers. Gulrust kan trives i næsten alt slags vejr, så det er sorternes modtagelighed, som er afgørende.

Der er udløst meldugbekæmpelse i én procent af markerne og i forskellige sorter. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter frem til vækststadie 40, og bekæmpelse er således snart ikke længere aktuel i markerne.

Angrebene af septoria er lige nu fortsat svagere end normalt grundet det tørre forår, men nedbør den senere tid har medført smitte. Så bekæmpelse anbefales omkring vækststadie 39, såfremt det ikke allerede er sket. Angrebene af septoria vil vise sig tre uger efter smitten/nedbøren.

I sorten Pondus og sortsblandingerne Allround Mix og Power Mix optælles først risikoperioder, som er nedbør eller varighed bladfugt fra stadie 37, og der udløses tidligst sprøjtning i stadie 39.

Da der dog også ønskes anvendt Balaya i disse sorter, og sprøjtefrist for Balaya er vækststadie 40, anbefales behandling nu i disse sorter. Men dosis kan reduceres i forhold til mere modtagelige sorter.

Der anbefales 0,4-0,6 l Balaya ved fanebladssprøjtningen afhængig af sort og nedbørsmængder, hvor det er vigtigt at være opmærksom på, at sprøjtefristen for Balaya er vækststadie 40.

I vækststadie 40 er fanebladet fuldt udviklet, og det er lige før, fanebladets bladskede begynder at strække sig.

De laveste doser anbefales i de mindst modtagelige sorter og områder med mindst nedbør. I sorter med karakteren tre i modtagelighed og meget nedbør over flere dage kan anvendes op til 0,7 l Balaya.

Forekomsten af orangegule hvedegalmyg følges igen via feromonfælder i 55 marker landet over.

De første aflæsninger er foretaget, og der er lige nu kun fundet ingen eller få hvedegalmyg i fælderne. Fælderne aflæses to gange om ugen.

Flere og flere sorter er resistente mod de orangegule hvedegalmyg.

Hveden er modtagelig for angreb fra omkring svulmning af fanebladets bladskede til begyndende blomstring i vækststadie 43-61. Galmyggene har de bedste betingelser for at komme op af jorden, hvis jorden er fugtig op til skridningen. De har de bedste betingelser for æglægning i hveden, hvis det er vindstille, tørt og lunt vejr ("grill-vejr") omkring skridning.

Det gennemsnitlige vækststadie i vinterhvede er nu 40, hvor fanebladet er fuldt udviklet, og lige før fanebladets bladskede begynder at strække sig, mens enkelte af de længst udviklede marker er i vækststadie 51, som er begyndende skridning.

Rug

Angrebene af brunrust er lige nu overvejende svage.

Der er fundet brunrust på en enkelt lokalitet i flere sorter. Fra praksis er også i enkelte tilfælde meldt om brunrust.

Brunrust fremmes af varmt vejr, hvor 15-22°C er optimum og bladfugt i form af nedbør eller kolde nætter med dug. Ved optimale forhold er tiden fra smitte til symptomer ses ned til fem til seks dage. Angreb breder sig derfor ofte sidst i sæsonen.

Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter til vækststadie 69, som er afsluttet blomstring. Til bekæmpelse kan for eksempel anvendes 0,3-0,35 l Prosaro EC 250.

Det gennemsnitlige vækststadie er vækststadie 59, som er gennemskredet, mens nogle marker er begyndt at blomstre.

Vårbyg

Svampeangrebene er lige nu svage.

Der er fundet bygbladplet og skoldplet i fem procent af observationerne med op til 10 procent planter angrebet af bygbladplet, og op til fem procent planter angrebet af skoldplet.

Der er ikke registreret bygrust. Fra praksis er meldt om svage angreb af bygrust i en enkelt mark med Laureate.

Bygbladplet bekæmpes i meget modtagelige sorter (RGT Planet, Applaus) i vækststadie 30-50 ved over 10 procent angrebne planter og i de øvrige modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter.

Behovet for at bekæmpe skoldplet fastlægges ved at tælle dage med nedbør fra vækststadie 31, hvor første knæ er udviklet, ligesom der skal være mindst 10 procent angrebne planter. Fem dage med nedbør udløser behandling i modtagelige sorter.

I marker med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning er tærsklen lavere.

Til tidlig svampebekæmpelse anbefales Orius Max, Folicur Xpert, Prosaro eller Proline Xpert, hvor førstnævnte midler har bedst effekt på bygrust, og sidstnævnte midler har bedst effekt på skoldplet.

Comet Pro kan også anvendes og har god effekt på bygbladplet samt god effekt på bygrust og skoldplet.

Ved behov for svampebekæmpelse omkring skridning anbefales Propulse-holdige løsninger, hvor dosis fastlægges efter smittetryk.

Anvend afhængig af smittetryk i intervallet 0,25-0,35 l Propulse blandet med for eksempel 0,15-0,25 l Orius Max/Comet Pro.

Vil man være sikker på at få de gamle triazoler opbrugt, kan i stedet for Propulse også anvendes 0,25-0,35 l Prosaro eller Proline Xpert blandet med 0,15-0,2 l Comet Pro. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.

De første registreringer af bladlus og kornbladbillelarver er også foretaget, og der er ingen eller kun svage angreb.

Det gennemsnitlige vækststadie er stadie 32, med to knæ udviklet, mens mange marker er i vækststadie 37, hvor fanebladet er synligt.

Havre

Der er ikke fundet meldug.

De første registreringer af bladlus og kornbladbillelarver er foretaget, og der er ingen eller svage kun angreb.

Det gennemsnitlige vækststadie er stadie 33, med tre knæ udviklet, mens mange marker er i vækststadie 37, hvor fanebladet er synligt.

Alm. rajgræs

Der er fundet angreb af kronrust i 55 procent af observationerne, men hovedsagelig svage angreb. Det højeste angreb er fem procent dækning i Greenway og Esquire.

Meldug er fundet i 35 procent af markerne og overvejende med svage angreb med op til fem procent dækning.

De vigtige behandlinger mod svampe i rajgræs er omkring vækststadie 45-51 og 69.

Det gennemsnitlige vækststadie i rajgræs er lige nu 50, mens de længst udviklede marker er under skridning.

Til bekæmpelse omkring vækststadie 45-51 kan anvendes for eksempel 0,2-0,25 l Entargo blandet med 0,3-0,4 l Orius Max eller blandet med 0,25-0,3 l Folicur Xpert. Der kan også anvendes 0,25-0,3 l Comet Pro blandet med 0,25-0,3 l Orius Max eller blandet med 0,2-0,25 l Folicur Xpert.

Bemærk, at Orius Max senest må anvendes under skridning i vækststadie 55. 0,5-0,6 l Balaya kan også anvendes, og midlet må senest anvendes 31. maj.

Sukkerroer

De tidligt såede roer er nu mange steder på mere end seksbladstadiet, så planterne er så store, at der ikke længere er behov for bekæmpelse af trips og runkelroebiller.

De omsåede roer skal følges for skader af trips og runkelroebiller, men roerne forventes at være så hurtig i vækst, at de følsomme stadier overstås på kort tid.

Bekæmpelsestærsklen for trips og runkelroebiller er tydelige skader på mere end 50 procent af planterne.

Kartofler

Der har i den forløbne uge været en del indflyvning af cikader.

Der er konstateret cikader på syv af ni undersøgte marker. Det er igen tidligt, og bekæmpelse er tidligst aktuel fire uger efter indflyvning.

Indflyvning er i de tidligst fremspirede marker således sket i uge 20. Til bekæmpelse senere anbefales 0,15 kg Mospilan.

Læs også