Minister stoler på Miljøstyrelsen til trods for fejl

Ved en gennemgang af Miljøstyrelsens seneste to tilsyn af 250 virksomheder, er der fundet fejl i hvert sjette tilsyn.

I den forbindelse stillede Sascha Faxe fra Alternativet et såkaldt § 20 spørgsmål til Miljøminister Magnus Heunicke, om han mener, at »vi fremover kan have tillid til Miljøstyrelsen som kontrolmyndighed?«

I sit svar anerkender Miljøministeren, at myndighederne skal leve op til alle gældende krav og regler. Samtidig udtrykker han tillid til, at Miljøstyrelsen arbejder målrettet på at rette op på de påviste mangler:

»Vores myndigheder skal naturligvis leve op til alle krav og regler. Miljøstyrelsen arbejder løbende på at komme i mål med udeståender, der måtte være. Jeg har tillid til, at Miljøstyrelsen har fuld fokus på dette,« skriver ministeren i sit svar og fortsætter.

»Miljøstyrelsen har oplyst mig, at styrelsen er i færd med at rette op på manglerne. Det gælder også, hvor der opleves udfordringer med at gennemføre tilsyn til tiden. Miljøstyrelsen ændrer pt. i interne arbejdsgange, som skal sikre et øget fokus på opfyldelse af tilsynsmål«.

Læs også