36.421 landbrugere har søgt om landbrugsstøtte

Det tog toppen af den værste stress, da Landbrugsstyrelsen imødekom landbrugets ønske og gav to ekstra arbejdsdage til at få årets ansøgning indsendt. De sidste ansøgere nåede i hus i god ro og orden, viser styrelsens data.

Årets store maraton på landbrugsstøtten sluttede tirsdag midnat, og Landbrugsstyrelsen kan i dag konstatere, at i alt 36.421 landbrugere har indsendt deres ansøgning om grundbetaling, inden fristen udløb.

Oprindeligt udløb ansøgningsfristen den 16. april, men efter ønske fra blandt andre Landbrug & Fødevarer besluttede Landbrugsstyrelsen at forlænge ansøgningsrunden med to ekstra hverdage.

Og det gav pote, viser Landbrugsstyrelsens statistikker for de indsendte ansøgninger. I dagene efter fristforlængelsen fladede kurverne ud, og de sidste ansøgninger trillede roligt ind.

- Det var netop det, vi ønskede at opnå med forlængelsen. Vi har i år haft en god ansøgningsrunde, men der var så mange, der skulle igennem i slutspurten, at det gav stor spidsbelastning på både mennesker og systemer, siger Gitte Jensen-Fangel, der er vicedirektør i Landbrugsstyrelsen.

Nu forbereder vi næste runde

Landbrugsstyrelsen kan følge med time for time, når ansøgningerne tikker ind. Det giver nyttig viden om spidsbelastninger og fremdrift, som styrelsen deler i en tæt og konstruktiv dialog med erhvervet igennem hele ansøgningsrunden. Og nu skal al denne viden indgå i forberedelserne af næste års ansøgningsrunde.

- Dialogen fortsætter, og vi går nu tilbage i maskinrummet sammen med erhvervet og kigger på, hvad vi kan skrue på for at give landbrugere og konsulenter de bedst mulige betingelser i næste års travle ansøgningsrunde, siger Gitte Jensen-Fangel.

Der er stadig tid frem til 17. maj, hvis man vil ændre i sin indsendte ansøgning eller sende en sen ansøgning.

Læs også

Landbrugsstyrelsen står foran større oprydning
Minister fik syn for virkemidler
Stik modsat miljøminister: Fødevareminister åben for »second opinion«
Tilbød at gå: Rektor var indblandet i forhaling af aktindsigter
Frejs direktør vil i Folketinget
Grovvareselskab: Helt oplagt med raps som efterafgrøde